Schepen Els De Turck: ‘We timmeren verder aan sociaal woonaanbod’

De gemeente Oosterzele presenteerde zijn vier sociale huurappartementen in de Bavegemstraat in Oosterzele. Het project werd samen met Habitare Plus (voorheen Merelbeekse Sociale Woningen) gerealiseerd. Twee van de vier appartementen zijn rolstoelvriendelijk ontworpen en toegankelijk voor mensen met een beperking, de andere twee zijn duplexappartementen. (Reporter 17, foto’s DDL).

Er werden tevens vijf parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien: drie vooraan waarvan twee voor mensen met een beperking en nog twee plaatsen achteraan. Iedere gemeente moet — volgens het decreet van maart 2009 voor het grond- en pandenbeleid — tegen 2020 voldoen aan het sociaal woonaanbod. Voor Oosterzele betekent dat het realiseren van 105 huurwoningen, veertig koopwoningen en twee sociale kavels. In Oosterzele zijn twee sociale huisvestingsmaatschappijen actief: de Kleine Landeigendom Het Volk en Habitare Plus.
Schepen Els De Turck: ‘Door het verder bouwen van sociale huur- en koopwoningen timmert Oosterzele samen met de sociale woningmaatschappijen verder aan het behalen van het sociaal objectief. Als OCMW-voorzitster vind ik het belangrijk dat bij het realiseren van sociale huurwoningen er ook aandacht is voor mensen met een handicap en/of ouderen, vandaar dat de helft van de woningen ook rolstoelvriendelijk is gemaakt’.                                       Reporter 17