Kruispunt Gontrode Heirweg/Fraterstraat/Merelbekestraat dicht vanaf 22 oktober

Sinds dit voorjaar zijn de gemeenten Melle en Merelbeke en FARYS (operator voor TMVW) met grondige wegen- en rioleringswerken in de Gontrode Heirweg gestart. De Gontrode Heirweg krijgt van aan de Bloemstraat tot aan de Caritasstraat nieuwe rioleringen en een nieuwe wegaanleg. Ook een deel van de Varingstraat — van de Gontrode Heirweg tot de Park ten Hovelaan — wordt heraangelegd.

De Gontrode Heirweg tussen Bloemstraat en Fraterstraat is intussen afgewerkt. De Gontrode Heirweg van Van Laetestraat tot Caritasstraat zal afgewerkt zijn tegen begin november 2018. Vanaf 22 oktober start een tweede fase van de werken aan de Gontrode Heirweg waarbij het kruispunt Gontrode Heirweg/Fraterstraat/Merelbekestraat volledig afgesloten wordt voor alle verkeer.

Tweede fase van 22 oktober tot begin 2019

Na de voorbereidende werken aan de nutsleidingen, worden vanaf 5 november de wegenis en rioleringswerken uitgevoerd. Het einde van fase twee is voorzien begin 2019. Daarna volgen nog het gedeelte tussen de Doornlaan en de Van Laetestraat (kruispunt inbegrepen) en het gedeelte van de Varingstraat tussen Gontrode Heirweg en de Park ten Hovelaan (kruispunt inbegrepen) in de derde fase (tot zomer 2019) en het gedeelte van de Gontrode Heirweg tussen de Merelbekestraat/Fraterstraat en de Doornlaan (vanaf najaar 2019 tot voorjaar 2020) in de vierde en laatste fase.

Omleidingen

Het verkeer wordt per fase omgeleid. Ook de bussen van De Lijn moeten omrijden. Voetgangers zullen zo goed als altijd door kunnen (minstens aan één zijde van de werf). Wie van Melle Leeuw komt en richting Merelbeke wil rijden, rijdt best om via de N9 tot aan oprit 6 van de R4 en kan dan de afrit van de Hundelgemsesteenweg van de R4-Binnenring nemen. Ook in de omgekeerde richting is het aangewezen om via de R4-Buitenring naar afrit 6 ‘Melle’ te rijden om zo via de Brusselsesteenweg Melle Leeuw te bereiken. Wie van de Geraardbergsesteenweg komt, kan omrijden via de Caritasstraat, Heidestraat, Fraterstraat en Sint-Jozefstraat richting de Gontrode Heirweg. Wie van Flora komt, kan omrijden via de Van Laetestraat.

Tot ongeveer half november zullen fietsers ook nog in twee richtingen door kunnen op het voet- en fietspad aan de zijde van de bank. Fietsers tussen de Fraterstraat en N9 zullen via de Avenskouter en de doorsteek naar de Vinkenlaan kunnen rijden. Fietsers komende van de onderdoorgang van de R4 kunnen nog naar Gent of de N9 via de Platanendreef en Vijverwegel. Vanaf midden november kunnen fietsers in beide richtingen om veiligheidsredenen niet meer langs de werf passeren. Ze dienen dan de fietsomleiding via de Sint-Jozefstraat — Gontrode Heirweg — Bloemstraat — Mellestraat richting de Merelbekestraat te nemen. De Vijverwegel en Platanendreef zijn de aangewezen routes voor fietsers naar en van de onderdoorgang onder de R4.

Van Laetestraat éénrichting voor autoverkeer

Tot eind oktober geldt in de Van Laetestraat tussen de Gontrode Heirweg en Van Laetestraat nr. 2 éénrichtingsverkeer voor auto’s van Melle richting Merelbeke. Er is een omleiding langs de Caritasstraat en Heidestraat. Fietsers kunnen er wel door in beide richtingen.

 

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen een omleiding, net zoals het autoverkeer.
Bus 20 rijdt tussen het centrum van Melle en Melle Vogelhoek om via de Brusselsesteenweg. Bussen 42 en 48 rijden tijdelijk niet meer tussen de rotonde van de Hundelgemsesteenweg met de Guldensporenlaan en Merelbeke Station. De bus rijdt vanaf de rotonde via de Van Goethemstraat naar het station en verder naar Gent via de Mellestraat en Moscouviaduct. Bus 43 rijdt al vanaf de Bergstraat richting Gent waardoor de haltes tussen de Bergstraat en kerk van Flora niet worden bediend. Er is een extra bushalte voorzien op de Hundelgemsesteenweg tussen de Koningin Elisabethlaan en Van Goethemstraat. Via www.delijn.be/omleidingen kan je je route plannen.

Meer informatie     Peter Baeyens         Dienst mobiliteit       09  210 33 11

mobiliteit@merelbeke.be

 

X