Ledenfeest CSC

Ledenfeest CSC Lierde vzw

Opkomst ledenfeest

De opkomst voor dit ledenfeest was iets minder dan de vorige jaren daar een aantal leden wegens gezondheidsreden verhinderd waren. Anderen dienden dan noodgedwongen weer een keuze te maken tussen meerdere activiteiten. Lierde blijkt namelijk een zeer actieve gemeente te zijn waar er steeds meerdere evenementen op hetzelfde moment doorgaan.

Diegene die voor het CSC ledenfeest kozen zullen er zeker geen spijt van gehad hebben en de afwezigen hadden zoals steeds weer maar eens ongelijk.

Tombola

Ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan van de club werd er een iets uitgebreider menu aangeboden. Ook de traditionele (gratis) tombola waarop alle gedurende het wandeljaar bekomen prijzen en trofee ën verloot worden, was dit jaar heel wat uitgebreider. Dit had natuurlijk te maken met de vele geschenken (vooral bier en wijn) die de club van bevriende clubs ontving ter ere van haar jubileum.

Speech

In zijn toespraak dankte wn. voorzitter Bert Wastyn alle deelnemers voor hun aanwezigheid. Ook dankte hij alle medewerkers en het bestuur voor hun onbaatzuchtige hulp en enthousiaste inzet. Maar tevens deed hij een oproep naar nieuwe bestuursleden daar volgens afspraak op de algemene ledenvergadering van februari 2019 een gedeelte van de “oude garde” hun bestuursfuncties zullen neerleggen.

Na de heerlijke maaltijd, de toespraak en de tombola werd er nog tot een heel stuk na middagnacht gezellig nagekaart en een glaasje gedronken.