Openbaar AED-toestel kan levens redden

Op vrijdag 4 januari 2019 huldigde burgemeester Jenne De Potter een AED-toestel in in ‘De Lelie’, dit in aanwezigheid van een 60-tal aanwezige buurtbewoners, bewoners van de assistentiewoningen en sympathisanten (niet allemaal op foto).


De burgemeester loofde het initiatief en gaf aan dat dit volledig past binnen de visie die stad Zottegem nastreeft. Het AED-toestel vormt een goede aanvulling op de 4 andere openbare toestellen die reeds beschikbaar zijn in Zottegem. Het concept van ‘De Lelie’, waarbij er een goede mix is tussen de overheid, zorginstellingen en priv é-organisaties vormt volgens hem een voorbeeld voor andere steden en gemeenten. In het verleden kwam voormalig minister Jo Vandeurzen de site reeds bezoeken.

Een AED of een automatische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. In tegenstelling tot een gewone (manuele) defibrillator werkt een AED automatisch en kan ze daarom ook door niet-getrainde personen gebruikt worden in een noodsituatie. De AED werd gefinancierd met de opbrengst van de jaarlijkse truffelverkoop van De Bron.

De Bron vestigde zich in juni 2017 met 75 assistentiewoningen in ‘De Lelie’. In de toekomst zal de campus nog uitgebreid worden met een nieuw woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum en een kortverblijf. Binnen dit hele verhaal hecht De Bron veel belang aan het contact met de buurt. Zo komen veel buurtbewoners wandelen in het landschapspark van De Bron of maken ze gebruik van de brasserie terwijl ze op de belbus wachten. Vanuit dat standpunt was het voor De Bron vanzelfsprekend dat de AED niet enkel voor intern gebruik zou dienen. Daarom werd besloten om het toestel te monteren — buiten — aan de hoofdingang van de assistentiewoningen. De assistentiewoningen vormen het middelpunt van ‘De Lelie’ en zijn makkelijk bereikbaar voor de omliggende bewoners of voor fietsers en wandelaars die zich in het landschapspark begeven. Om misbruik tegen te gaan, komt de AED onder permanente camerabewaking te staan. Het plaatsen van een AED is nog maar een van de vele stappen die vzw De Bron wenst te zetten om ‘De Lelie’ te versterken.