Gemeenteraadslid van Het Alternatief stemt een Vlaams Belanger in de politieraad.


Paul Deprez en St éphan Bourlau

Niet St éphan Bourlau (Het Alternatief), maar Hans De Gent (Het Vlaams Belang) zal de komende zes jaren in de politieraad zetelen. Bourlau – die aan zijn derde legislatuur in de gemeenteraad begint – was zeker van zijn plaatsje in de politieraad. Maar na de geheime stemming bleek dat Hans De Gent van het Vlaams Belang zijn plaats inneemt. De gehele gemeenteraad keek erg verbaasd naar de fractie van Het Alternatief.

Vertrouwensbreuk
St éphan Bourlau zetelde twaalf jaar voor Het Belang in de gemeenteraad van Geraardsbergen en één legislatuur in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Voor de verkiezingen besliste hij om met een eigen lijst – Het Alternatief – naar de kiezer te trekken. Bourlau slaagde erin om een volledige lijst samen te stellen.

Na de gemeenteraad gaf St éphan Bourlau toe dat Paul Deprez – eveneens van Het Alternatief – blanco had gestemd en zo een Vlaams Belanger in de politieraad heeft geholpen. Bourlau reageerde furieus en maakte gewag van een vertrouwensbreuk. ‘Tijdens de campagne was al duidelijk dat hij zijn overstap naar het Vlaams Belang aan het voorbereiden was. Hij deelde flyers uit van het Belang, waar ik hem verschillende keren over aansprak. Zonder resultaat! Tientallen jaren van vriendschap staat op de helling. Het is uitgesloten dat ik met Paul in één fractie zal zetelen.’

E énmansfractie Het Alternatief
St éphan Bourlau is vast van plan om het bestuur van Het Alternatief bij elkaar te roepen om Paul Deprez uit de partij de zetten. De kans is re ëel dat met de volgende gemeenteraadsverkiezingen de fractie van Het Alternatief nog enkel uit Bourlau zal bestaan.

Julien Borremans