De jeugd aan de muziek !

Traditie getrouw geven de jonge muzikanten een jeugdconcert op 26 april om 19.30 in de Patrokring te Bottelare. Ook dit jaar zal de jeugd van de Bottelaarse Harmonie het beste van zichzelf tonen.

“Voor God en Vaderland” is niet aan zijn proefstuk toe. Jaar na jaar trakteert de harmonie het publiek op een mooi muzikaal spektakel, dit jaar onder de deskundige leiding van Jana Wieme. Het doel van het concert? Speelplezier verspreiden en nieuw en – vooral — jong bloed aantrekken om op termijn de rangen van de harmonie te versterken. En dat werkt, want dit jaar schreven zich niet minder dan 18 leerlingen in voor de lessen notenleer.

Passie. Muziek. Jong van hart.
Vanaf het tweede leerjaar van de lagere school kan je je eerste muziekstappen al zetten, en de keuze voor een muziekinstrument gebeurt al na het eerste jaar notenleer. Vijf gedreven lesgevers, onder de deskundige leiding van coördinator Gerard Lemmens, brengen je de beginselen van de muziek bij.

Welke lessen kan je volgen?
Notenleer (4 jaar) — dwarsfluit, klarinet, saxofoon (houtblazers) — trompet, tuba, bariton, trombone, hoorn (koperblazers) — drum en trommel (percussie).

Waar vinden de lessen plaats?
De harmonie beschikt over eigen muzieklokalen in de vroegere pastorie tegenover de Visitatieschool aan de Stas de Richellelaan.

Contact
Voor info kan je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de muziekschool: Gerard Lemmens, 09 362 76 55, gerard.lemmens@harmoniebottelare.be