Groot-Ninove geneest 571 melaatsen en tbc-lijders in 2019

In het spoor van pater Damiaan    zette, dokter Frans Hemerijckx, ereburger van Ninove, zich gans zijn leven in om de lepra uit te roeien. Zijn droom was: Zieke mensen genezen en gelukkig maken en in hun waardigheid herstellen. Hij had een voorliefde voor de melaatsen omdat zij uitgestoten werden.

Ook dit jaar , voor de 53ste  keer, konden wij rekenen op de inzet, fijngevoeligheid en    milde steun van vele Ninovieters. De opbrengst zonder de rechtstreekse overschrijvingen aan de Damiaanactie is hoopgevend en bedraagt  28565,15 euro. Hiermee zullen  571  melaatsen en tbc-lijders genezen worden.

 DUIZENDMAAL DANK!

Hartelijk dank opnieuw aan allen die dit prachtig resultaat mogelijk hebben gemaakt. We denken aan de vele milde schenkers, maar ook aan    de trouwe medewerkers en coördinatoren van de stad en de deelgemeenten, de schooldirecties en hun medewerkers, de verantwoordelijken van de warenhuizen, parochies en de zusters,    de vele jonge mensen, vormelingen, jeugdbewegingen, schoolgaande jeugd, maar ook de taaie ouderen die volhouden…. om zich volledig belangeloos    in te zetten bij de    wijkacties en de stiftenverkoop o.a aan de warenhuizen en in de scholen…

PROFICIAT EN OPRECHTE DANK !

Laten we een teken van hoop blijven!