Geraardsbergenaars kunnen mee de toekomst van Den Bleek bepalen. Rebus Reageert.


Geraardsbergen. Half juni wordt er op de site Den Bleek een ‘inspiratiedag’ georganiseerd, waarbij alle burgers van Geraardsbergen worden uitgenodigd om idee ën te leveren voor de toekomst van de site. Daarna wordt er een kerngroep opgericht die de voorstellen zal uitwerken. Armand Matthijs van Rebus reageert.

Inspireren en participeren
In samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) organiseert het bestuur van Geraardsbergen een groot participatieproject waarbij de inwoners van de Oudenbergstad voorstellen kunnen leveren voor ‘een nieuwe bestemming van de site, waaronder het openluchtzwembad. Het bestuur heeft de ambitie om ‘deze unieke plek aan de Dender te behouden als een recreatieve ontspannings-, sport-, speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud.’

Half juni kunnen alle geïnteresseerde bewoners, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren, ouderenvoorzieningen… op een inspiratiedag voorstellen in een idee ënbus deponeren. Deze bus blijft er de ganse zomer staan. ‘Daarna zal er een kerngroep worden opgericht. Op de inspiratiedag kunnen mensen zich aanmelden om in de kerngroep te zetelen. Deze kerngroep zal maandelijks samenkomen en heeft als opdracht om tegen maart 2020 een realistisch ontwerp over de toekomstige invulling van de site te maken.’

‘Onze voorstellen werden nooit ernstig overwogen.’
Armand Matthijs van Rebus staat wantrouwig tegenover het participatieproject van de stad. ‘Het vertrouwen in de participatie aan de werking van de stad is afwezig of althans erg klein geworden. Na een zogenaamd trage wegen- en fietsnetwerk moeten we vaststellen dat we steeds meer de straat worden opgestuurd. Om nog maar te zwijgen van het Abdijproject dat al jaren in een dure studie-coma wordt gehouden.’

Rebus is het totaal oneens met het bestuur van de stad dat Den Bleek wordt gesloten en stelt voor dat de site open blijft en gaandeweg wordt ontwikkeld. ‘Maak er een doe-project van’, reageert Matthijs. Rebus ventileerde in het verleden reeds vele voorstellen, maar ‘we kregen hierop nooit enige reactie van het stadsbestuur’. Rebus vraagt zich af wat er eigenlijk moet gebeuren met de bestaande infrastructuur: ‘Dok-huis, balsportterreinen, minigolf, bleekbos, bleekweide, aangelegde loop- en wandelparcours, varen op de Dender, mogelijke moestuinen langs de oevers van de Dender…’ ‘In het verleden deden we reeds verschillende goedkope en toekomstgerichte voorstellen — zoals het ontwikkelen van een speelbos, bewegingsparcours, een zwemvijver… – maar het stadsbestuur gaf niet thuis’, reageert Armand Matthijs.

Bitsige toon
Burgemeester Guido De padt reageerde deze week op de aanklachten van het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’. ‘Het actiecomit é zou moeten beseffen dat de keuze van de gemeenteraad onherroepelijk is. Mensen de valse indruk blijven geven dat men het tij nog kan keren is niet netjes. We blijven onze hand uitsteken om samen met alle mensen van goede wil de toekomstige uitrusting en aankleding van de site “Den Bleek” te bepalen. Het bestuur zal deze unieke plek aan de Dender behouden als een laagdrempelige recreatieve ontspannings-, sport- en ontmoetingsplaats voor jong en oud.’

De Jongsocialisten waren niet opgezet met de ‘harde toon’ van de burgemeester t.o.v. het actiecomit é: ‘Je moet als burgemeester te allen tijde respect hebben voor jouw tegenstrevers ook al ben je het fundamenteel met hen oneens… Met zulke reacties wordt Guido De Padt zelfs een deel van het probleem. Zijn starre houding maakt het onmogelijk om constructieve gesprekken op te starten over een herbestemming van Den Bleek m ét Open Dok’. Intussen blijven de sp.a, het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ en Rebus ijveren voor het openhouden van het openluchtzwembad.

Julien Borremans