herdenking 2019

Marc Van Gaver brengt mooi eerbetoon aan verzetsstrijder Marcel Van Serveyt

Tijdens de herdenking van de Slag om Gijzenzele werd vorig jaar voor de eerste keer een toespraak gehouden over een soldaat die in Gijzenzele zich zeer verdienstelijk had gemaakt. De keuze viel toen op   Eerste Sergeant François Zaunbreckers die bij de verovering van de Schaapstalbunker vooraan het Halve Maanbosje aan de huidige N42   een grote rol heeft gespeeld. Na de overgave van het Belgisch leger op 28 mei 1940 sloot hij zich aan bij de NKB verzetsgroep te Antwerpen. Voor spionage veroordeeld door de Duitse bezetter werd hij op 10 juli 1943 gefusilleerd op de Nationale Schietbaan te Brussel. Dit jaar bracht Marc Van Gaver een ronduit schitterend eerbetoon aan bijzonder soldaat en verzetsstrijder Marcel Van Serveyt. (Reporter 17, foto’s DDL) +archief Jessie)

 

Marc Van Gaver: ‘Vorig jaar kwam Jessie Van Serveyt mij vertellen dat haar vader Marcel soldaat Zaunbreckers in dezelfde verzetsgroep gekend heeft en ook met hem werd gefusilleerd. Dit werd bevestigd door luitenant-kolonel Bd Manu Cammaert, tevens secretaris van de vzw Vriendenkring 6de Linie.   Wij besloten dan ook om voor dit jaar aandacht te besteden aan deze bijzondere soldaat en verzetsstrijder. Het verhaal van dochter Jessie verstomde ons toch door de   tegenspoed   die zij had meegemaakt.’

 

Het levensverhaal van Marcel Van Serveyt. Hij werd geboren te Parijs op 10 december 1912. Op 5 februari 1931 nam hij vrijwillig dienst bij het 6de Linieregiment voor de duur van 3 jaar dat hij zesmaal verlengde. De laatste keer op 5 augustus 1938 dit voor 4 jaar. Op 10 mei 1940 maakte hij deel uit van de 11de Compagnie bij het 28e Linieregiment ( ontdubbeling van het 6de Linieregiment bij mobilisatie). Bij het oorlogsgebeuren te Gijzenzele en Kwatrecht ligt deze eenheid in steun achter de 5de en 6de Linie. Na de overgave door het Belgisch leger op 28 mei 1940 treed Marcel ook toe tot de verzetsgroep NKB te Antwerpen. Hij hield zich bezig met de organisatie van deze groepering in de provincie Antwerpen en richtte een dienst in van inlichtingen en overbrenging van wapens. Op 24 april 1942   wordt hij door de bezetter aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Antwerpen en   Sint-Gillis. Door de militaire rechtbank van Antwerpen wordt hij ter dood veroordeeld op 11 januari 1943. Verschillende genadeverzoeken krijgen geen gevolg. Op 10 juli 1943 wordt Marcel gefusilleerd op de Nationale Schietbaan te Brussel, samen met zijn collega’s van het 6de Linieregiment Rudolf Van Hoorick en François Zaunbreckers. Zijn dochter Jessie was op dat moment één jaar. Zijn zoontje Raymond komt later om in het mislukte Amerikaans bombardement van de Erla-fabrieken te Mortsel op 5 april 1943. Ter gelegenheid van de recente herdenking en ter ere van   Marcel Van Serveyt werd in de Sint Bavokerk van Gijzenzele een stand opgericht met foto’s en persoonlijke attributen van deze heldhaftige soldaat. Marc Van Gaver dankt van harte Jessie Van Serveyt en Luitenant-kolonel Bd Manu Cammaert.         Reporter 17

 

6de line Marcel op tafel
6de line Marcel links