Daniel De Bruycker steunt de weeskinderen van Oeganda met 1200€

Daniel De Bruycker organiseert elk jaar een Sinterklaasevent en Paaseierenraap voor het goede doel.

Dit jaar werd de netto opbrengst van beide organisaties geschonken aan de vzw Pamoja, die zich inzet voor weeskinderen in Oeganda. Daniel overhandigde de €1.200 aan de voorzitter van de vzw Dirk Batjoens. Elke deelnemer heeft op die manier een aandeel in de totale netto opbrengst. Een speciale dank aan de vrijwilligers die Daniel ondersteunen bij de organisatie.

 Dirk Batjoens nam als voorzitter van de vzw het geld in ontvangst. De vzw werft fondsen en investeert die in een school in het zuidwesten van Oeganda. Daar lopen nu een 100-tal kinderen school, waarvan een groot deel weeskinderen. De overhandigde som zal gebruikt worden om schoolmateriaal mee te kopen.