Wim, Gertrude, Matthieu en Herman zijn Laureaat van de Arbeid in Oosterzele.

Vandaag mogen we vier verdienstelijke inwoners van Oosterzele in de bloemetjes zetten. Inwoners die van Z.M. Koning Filip de titel van Laureaat van de Arbeid met gouden, zilveren of bronzen ereteken en Promotor verleend kregen.

Tijdens het cultuurmoment voor nieuwe inwoners van Oosterzele werden Wim De Jaeger, Gertrude Van de Weghe, Matthieu Snoeck en Herman Van de Velde als Laureaat van de Arbeid in de bloemen gezet en mochten het gemeente bestuur ze hun brevet zelf overhandigen, samen met een kleine streekattentie als waardering voor hun inzet.

Wim De Jaeger
Ontvangt het brevet ‘gouden ereteken in de sector Politie en civiele veiligheidsdiensten’ overhandigen. Wim is sinds 2004 hoofdinspecteur bij de geïntegreerde politie. Dit brevet wordt uitgereikt aan wie min. 18 jaar nuttige professionele ervaring heeft o.a. wegens hun sociale activiteiten op het professionele vlak. Bij Wim werden en worden vooral zijn competenties, loyauteit en betrouwbaarheid hoog aangeschreven.

 

Gertrude Van de Weghe
Ontvangt het brevet ‘gouden ereteken Vaardigheden verwerven en delen in de sector Provincie en gemeentepersoneel’ meegeven. Gertrude startte in 1989 haar carrière bij de gemeentelijke politie en werd ze uiteindelijk waarnemend diensthoofd burgerzaken. In die periode schoolde ze zich continu bij en deelde ze met plezier haar kennis met andere medewerker. Recent koos ze voor een andere uitdaging.

Matthieu Snoeck (bouw sector)
Ontvangt het bronzen ereteken ‘Professional’. Dat omwille van zijn inzet, geestdrift en motivatie voor het beroep en minimum 3 jaar nuttige professionele ervaring. In die periode heeft Matthieu blijk gegeven van een uitgebreide professionele beroepskennis, toonde hij inzet, geestdrift en motivatie voor zijn beroep. Daarbovenop toont hij ook aan dat hij in staat is zijn kennis in de praktijk te gebruiken en kan hij ook de regels i.v.m. welzijn en veiligheid op het werk implementeren. In navolging van zijn laureaat schap is hij bij de Koning uitgenodigd voor een ronde tafel gesprek.

Herman Van de Velde
Ontvangt het gouden ereteken ‘expert’ in ontvangst nemen. Daarmee bedanken we hem graag voor zijn bijdrage aan de sociale verbondenheid en zijn zin voor innovatie. Herman heeft 37 jaar dienst op de teller staan. Niet alles in de bouw, maar intussen toch 23 jaar in dienst bij Roelandt interieur in Zottegem waar hij mee instaat voor alle renovatiewerken voor horeca, banken, priv é, Europees parlement, …

Proficiat aan alle laureaten en bedankt voor jullie inzet!