De sp.a roept om veel meer te investeren in duurzame mobiliteit.

Een dikke duim voor de zwakke weggebruiker.


De s.pa Geraardsbergen


Geraardsbergen. De sp.a zet de voetganger en de fietser in de bloemetjes en roept op om de mobiliteit te verduurzamen door o.a. voldoende fietspaden aan te leggen. Veiligheid is daarbij belangrijk. Het stadsbestuur moet meer werk maken van een veilig en duurzaam mobiliteitsbeleid. De Geraardsbergenaar moet aangemoedigd worden om zijn auto meer aan de kant te laten staan.
“De Week van de Mobiliteit is h ét festival van de duurzame mobiliteit” zeggen Emma Van der Maelen en Stijn De Bock. Tal van acties en initiatieven moeten de inwoners stil laten staan bij ons verplaatsingsgedrag en ook laten proeven van de alternatieven. Dat er in Geraardsbergen nog werk moet gemaakt worden om de mobiliteit te verduurzamen staat als een paal boven water. Spreek met de man/vrouw in de straat en men zal verscheidene reden opsommen waarom men niet fiets of stapt.
 
Wetenschappelijk onderzoek
“Door de resultaten van de Vlaamse gemeentemonitor werd de buikgevoel omgezet in wetenschappelijk onderzoek” zegt gemeenteraadslid Emma Van der Maelen. Enkele opvallende gegevens kwamen via dit onderzoek naar boven. Het zal niemand verbazen dat 93% van de gezinnen een wagen bezit en dat we wagen in Geraardsbergen nog steeds het belangrijkste vervoersmiddel is. Over het aantal en de staat van de fietspaden merken we een grotere ontevredenheid op. Slechts 20% van de Geraardsbergenaars vinden dat er voldoende fietspaden zijn.    En slechts 23% van de inwoners is het eens dat de fietspaden in goede staat zijn. “Het is dan ook niet te verbazen dat een klein deel van de inwoners vinden dat het veilig fietsen is in Geraardsbergen” vult Van der Maelen aan. 31% van de inwoners vindt het veilig fietsen in Geraardsbergen. Dit aantal neemt af tot 18% wanneer er specifiek gepeild werd naar het veiligheidsgevoel wanneer kinderen fietsen. Wanneer we Geraardsbergen vergelijken met Vlaanderen valt toch op dat we beduidend minder scoren dan het Vlaams gemiddelde.  
 
Dikke duim
De week van de mobiliteit wil inwoners juist aanzetten om duurzame vervoersmiddelen uit te proberen. Het is dan ook opmerkelijk dat 66% van de Geraardsbergse inwoners aangeeft zich nooit met de fiets te verplaatsen. En 24% onder ons heeft aan zich nooit te voet te verplaatsen. Hoog tijd dus voor sp.a om het mobiliteitsbeleid van onze stad over een andere boeg te gooien en fors te investeren in veilige fiets — en voetpaden.
“sp.a Geraardsbergen wil alvast het goede voorbeeld geven en wil de fietsers en stappers deze week een dikke duim geven” zegt Stijn de Bock.
sp.a Geraardsbergen gaf alle fietsers en stapper op vrijdag 17 oktober een symbolische duim. Want vandaag is het immers niet evident om veilig te fietsen en te stappen in Geraardsbergen. “Alleen door als stad de nodige fiets — en voetpaden te voorzien en inwoners te stimuleren om duurzame alternatieven te voorzien zullen we de bovenstaande cijfers kunnen opkrikken” besluit De Bock aan.