Egmont monddood voor 11.11.11

Politieke actie 11.11.11

Dinsdagavond 22 oktober werd Egmont (standbeeld op de marktplaats) verrast. 11.11.11 Zottegem
bracht een knevel aan voor zijn mond.


Net als vele changemakers nu, was Egmont in zijn tijdsgewricht een strijder voor
verdraagzaamheid en rechtvaardigheid. Zijn verzet werd hem noodlottig. Alva, inquisiteur in
opdracht van Filips II, stopte het weerwerk van Egmont en Hoorn op 5 juni 1568 op een
brutale manier. Volgens Gustaaf Janssens, archivaris van het Koninklijk Paleis was dit het
begin van de Nederlandse opstand.” aldus 11.11.11 Zottegem.

Daaarom bracht 11.11.11 in het ganse land knevels aan bij standbeeldfiguren die in hun
tijd “changemakers” waren.

Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats
krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals, en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid voor meningsuiting onder druk te staan. Via restrictieve wetten wordt het moeilijker om ngo’s of vakbonden te registreren, financiering te ontvangen of activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden gestigmatiseerd en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe.

11.11.11. Zottegem geeft als voorbeeld: Acción Ecológica. Deze strijdt voor het behoud van de Amazone en haar bewoners. Acción Ecológica is een partner van 11.11.11 en één van de meest gekende milieuorganisaties in Ecuador. Ze komt op voor de bescherming van de natuur en mensenrechten. Ondanks hun vreedzame en vaak ludieke acties probeerde de Ecuadoriaanse overheid tot tweemaal toe om de organisatie te sluiten. Elke keer slaagde Acción Ecológica erin om de poging tot sluiting te dwarsbomen. Het ondernam daarvoor juridische acties, maar kon ook rekenen op de internationale solidariteit van personen en organisaties uit de hele wereld. Haar internationale connecties, veerkracht en doorzettingsvermogen maakten dat de regeringen uiteindelijk hun pogingen moesten staken.

Met deze standbeeldenstunt willen zij de aandacht vestigen op de krimpende ruimte voor het
middenveld wereldwijd. Changemakers moeten een stem in het debat krijgen zeggen ze. Daarom vragen
ze aan onze politici om hen maximaal te beschermen zodat ze zich gesteund voelen in hun
acties voor meer mensenrechten, democratie en een duurzame toekomst.