Oldtimers naar de keuring!

Vanaf 1 januari 2020 moeten de voertuigen die in Vlaanderen geregistreerd staan als oldtimer en ingeschreven zijn vóór 1 januari 1980 verplicht naar de periodieke technische keuring.

Voertuigen met een leeftijd vanaf 25 tot 30 jaar moesten zich in 2019 reeds aan de technische keuring aanbieden.

Oldtimers vanaf 25 tot 30 jaar moeten in principe reeds beschikken over een geldig keuringsbewijs.

De voertuigen ouder dan 30 jaar moeten in 2020 gekeurd worden.

De nieuwe regels zijn een omzetting van een Europese richtlijn.

Het niet ontvangen van een oproepingskaart is GEEN geldoge reden om uw voertuig niet aan te bieden op de keuring. De periodieke keuring is een wettelijke verplichting!

Meer info kan u bekomen in de keuringscentra.