Kurt De Loor kaart rolstoelonvriendelijke bushaltes te Zottegem aan

“Slechts 2,3% bushaltes rolstoelvriendelijk”

“Van de 175 bushaltes in Zottegem zijn er slechts 4 haltes (of 2,3%) waar rolstoelgebruikers kunnen opstappen zonder hulp, aan nog 15 andere haltes (of 10,9%) kunnen ze opstappen met hulp. Geen enkele halte op Zottegems grondgebied heeft voorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Dat is veel te weinig en ligt ver onder het Vlaams gemiddelde,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger voor sp.a, Kurt De Loor. “Aan het station is er bijvoorbeeld geen enkele halte rolstoelvriendelijk. Eigenlijk echt ongehoord dat De Lijn niet meer oog heeft voor mensen met een beperking.”

 

“Toegankelijkheid bushaltes v ér beneden Vlaams gemiddelde”

 

Van de 175 Zottegemse bushaltes zijn er slechts 4 (of 2,3%) waar mensen met een motorische beperking alleen de bus kunnen nemen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Kurt De Loor kon inkijken. “Enkel aan twee haltes in Leeuwergem, de halte aan de kerk van Strijpen en in de Oombergenstraat kunnen rolstoelgebruikers zelf de bus nemen aan rolstoelvriendelijke haltes, aan nog 15 andere bushaltes kunnen ze de bus nemen mits assistentie en aan geen enkele bushalte zijn hulpmiddelen voorzien voor mensen met een visuele beperking, zoals een ribbellijn en rubbertegels.”

 

Kurt De Loor: “Dat is veel te weinig natuurlijk. Zottegem scoort daarbij overigens veel slechter dan het Vlaamse gemiddelde waar 12,2% van de bushaltes zonder hulp toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking, 28,6% met assistentie en waar 6,1% van de haltes aangepast werd voor mensen met een visuele beperking. In onze stad blijven mensen met een visuele beperking helemaal in de kou staan, geen enkele bushalte is aangepast aan hun noden. Dat is ongehoord.”

 

“Geen enkele halte aan het station rolstoelvriendelijk”

 

Kurt De Loor: “Erger nog, aan het station bijvoorbeeld is er geen enkele halte waar rolstoelgebruikers zelf zonder hulp of met assistentie de bus kunnen nemen. Elke dag nemen bijna 6.000 pendelaars de trein in Zottegem. Onze Egmontstad is één van de grootste stations in de regio. Hoe is het mogelijk dat geen enkele bushalte aan het station toegankelijk is voor personen met een beperking?”

 

Joke Mariman die zelf in een elektrische rolstoel zit, schaart zich achter de vraag naar meer toegankelijke opstapplaatsen. “Als ik vandaag ergens naartoe wil moet ik beroep doen op iemand die mij kan voeren, maar dat past natuurlijk niet altijd. Mocht ik de bus kunnen nemen zou dat voor mij een wereld van verschil betekenen.”

 

“Dringend inhaalbeweging nodig”

 

“Er is dringend een inhaalbeweging nodig,” vinden Kurt De Loor en Joke Mariman. “Sommige haltes liggen aan een gemeenteweg, andere liggen dan weer aan een gewestweg. Sp.a stelt voor dat er versneld werk gemaakt wordt van de toegankelijkheid van de Zottegemse bushaltes, met bijzondere aandacht voor haltes waar veel mensen de bus nemen, zoals aan het station, het ziekenhuis en de Zottegemse scholen. We hinken achterop, er is een inhaalbeweging nodig.”

 

Sp.a Zottegem wil dat het stadsbestuur, samen met het gewest en De Lijn nu samen een plan opmaken om de komende maanden en jaren meer opstapplaatsen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. “We deden dat in het verleden voor onze ontmoetingscentra en willen dat deze ambitie wordt doorgetrokken.   Als we het openbaar vervoer willen promoten, dan moet het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor iedereen. Het zou de logica zelve moeten zijn om bijvoorbeeld bij de heraanleg van wegen ook de bushaltes langs die wegen toegankelijk te maken.”