Werken Gontrode Heirweg in Merelbeke en Melle afgerond

Na een kleine twee jaar werken – gaat de Gontrode Heirweg in Merelbeke en Melle opnieuw open voor verkeer in beide richtingen. Van aan de Bloemstraat tot aan de Caritasstraat is een nieuw rioleringsstelsel aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater nu gescheiden afgevoerd worden. Ook een deel van de Varingstraat — van de Gontrode Heirweg tot de Park ten Hovelaan — is heraangelegd.

“Een belangrijk aandachtspunt tijdens dit project was de verkeersveiligheid. De heraanleg van de Gontrode Heirweg is dan ook uitgewerkt met de veiligheid van alle weggebruikers op het voorplan. Daardoor wordt een belangrijke verkeersveilige verbinding tussen Merelbeke en Melle gerealiseerd”, vertelt Merelbeeks schepen van Openbare werken Pascal Rousseaux.

Benieuwd naar wat er veranderd is? Hier vind je een overzicht.

50 km per uur

De snelheid wordt beperkt tot 50 km per uur. Enkel tussen het kruispunt met de Merelbekestraat en de Bloemstraat wordt de snelheid beperkt tot 30 km per uur, aangezien fietsers daar op de rijbaan rijden.

Voorrang op Gontrode Heirweg

Het verkeer op de Gontrode Heirweg heeft voorrang op alle kruispunten. Zowel in Merelbeke als in Melle zijn er snelheidsremmers geplaatst.

 Aandacht voor fietsers

“Voor fietsers waren er een aantal knelpunten die we hebben weggewerkt”, legt Mels schepen van Openbare werken Dirk Gistelinck uit. “Zo beschikken fietsers nu aan beide kanten van de straat over comfortabele enkelrichtingsfietspaden.”

 

Op het kruispunt van de Merelbekestraat met de Gontrode Heirweg en de Fraterstraat blijven de verkeerslichten behouden, met aandacht voor fietsers:

  • Fietsers mogen altijd afslaan naar rechts, ongeacht of de verkeerslichten op groen of rood staan. Let op: dat geldt niet voor fietsers die uit de Fraterstraat of de Bloemstraat komen.
  • Fietsers die rechtdoor rijden of links afslaan kunnen nu voor het gemotoriseerd verkeer het kruispunt oprijden. De stopstreep voor fietsers is naar voren geschoven en het licht voor fietsers springt vroeger op groen.
  • Fietsers uit de Fraterstraat en de Bloemstraat kunnen bij rood licht voor het gemotoriseerd verkeer wachten in een fietsopstelvak.

 Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer vervolgt opnieuw de normale reisroute. Opgelet: de bushalte ‘Melle Park Ten Hovelaan’ bevindt zich voortaan in het Park ten Hovelaan.

 Parkeren

Parkeren op voorbehouden plaatsen in de bermen is in de Gontrode Heirweg enkel nog mogelijk tussen de Caritasstraat en de Van Laetestraat. In de rest van de Gontrode Heirweg mag je op straat parkeren. Staat er een stippellijn of een volle lijn in het midden van  de weg? Dan mag je daar niet parkeren. Let op: ook op het fietspad mag je niet stilstaan of parkeren.

 Ontsluiting vrachtverkeer

De ontsluiting van de industriezone Vijverwegel verloopt opnieuw via de Platanendreef. Er is daarnaast ook een tonnagebeperking ingevoerd tussen de KMO-zone Gontrode Heirweg en de Varingstraat. Ook in de Van Laetestraat blijft de tonnagebeperking van kracht.

Kostprijs

De werken in de Gontrode Heirweg gingen van start op 16 april 2018. Ze verliepen in vier fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De volledige kostprijs van het project bedraagt bijna 9 miljoen euro (excl. btw). Daarvan neemt de gemeente Merelbeke zo’n 3,1 miljoen euro voor haar rekening en de gemeente Melle zo’n 1,9 miljoen euro (excl. btw). FARYS betaalt ongeveer 3,9 miljoen euro (excl. btw) voor de rioleringswerken op het grondgebied van Melle. Merelbeke en Melle kunnen voor het project ook rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. Het gaat om zo’n 2 miljoen euro voor de riolering en bijna 200.000 euro voor de aanleg van de fietspaden.