Gebruik gemeentelijke lokalen is tijdelijk niet meer mogelijk in Brakel

Vanuit de federale overheid werden op 10 maart 2020 bijkomende aanbevelingen gecommuniceerd naar aanleiding van het Coronavirus.

Gelet op het feit dat naar alle verwachtingen deze situatie de komende weken nog meer impact zal hebben en de zorg om verspreiding maximaal te beperken, is beslist het gebruik van de gemeentelijke lokalen tijdelijk op te schorten. Een einddatum van deze beslissing is nog niet gekend.

Die aanvragen tot gebruik die reeds werden goedgekeurd, kunnen blijven doorgaan. Wie zijn activiteit alsnog wil schrappen en hiervoor aan de gemeente betaald heeft, kan deze echter steeds annuleren en zal het huurgeld terugbetaald krijgen.

Iedereen (natuurlijke persoon, rechtspersoon) van ons kan een steentje bijdragen in het beperken van het verspreiden van deze pandemie. Deze tijdelijke maatregel moet dan ook vanuit deze optiek begrepen worden.

Via dit bericht wil de gemeente ook nog een warme oproep doen om de beschermingsmaatregelen strikt op te volgen. Communiceer deze beschermingsmaatregelen ook verder naar die personen van wie je over een e-mailadres beschikt. Hieronder kan je deze nogmaals vinden.

Wat kan je doen ?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygi ëne te verbeteren:

Blijf thuis als je ziek bent.   Was regelmatig je handen met water en zeep.   Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.   Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet. ï‚· Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) ï‚· Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden. ï‚· Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Dit in het bijzonder in het belang van personen die tot de risicogroep horen.

ï‚· Personen ouder dan 65 jaar ï‚· Diabetici ï‚· Personen met hart-, long- of nieraandoeningen ï‚· Kinderen jonger dan 6 maanden ï‚· Zwangere vrouwen ï‚· Personen met een verzwakte immuunsysteem