Herzele neemt concrete maatregelen wegens Coronavirus

Politieverordening van de burgemeester tot verbieden, annuleren en uitstellen van evenementen, bijeenkomsten en activiteiten op het grondgebied van de gemeente Herzele

Politieverordening van de burgemeester van 12 maart 2020 tot verbieden, annuleren en uitstellen van evenementen, bijeenkomsten en activiteiten op het grondgebied van de gemeente Herzele en het bepalen van andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19). De volledige politieverordening kan je hieronder raadplegen.

Artikel 1
De burgemeester beslist dat tot en met 19 april 2020 alle evenementen, activiteiten en bijeenkomsten die georganiseerd worden door de gemeente, het OCMW of het Autonoom Gemeentebedrijf, of door derden, die plaatsvinden in de gemeentelijke infrastructuur, van het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf Herzele worden verboden of geannuleerd of uitgesteld.

Hierop kan enkel door de burgemeester een uitzondering worden gemaakt, als hij oordeelt dat een evenement, activiteit of bijeenkomst toch mag doorgaan na de zeven vuistregels in overweging genomen te hebben, die in het besluit van de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen van 11 maart 2020 opgenomen zijn. Deze vuistregels zijn:

 1. aantal personen dat samenkomt
 2. intensiteit tussen de mensen die samenkomen
 3. duur van het contact
 4. beslotenheid ruimte
 5. mengeling van leeftijden
 6. haalbaarheid van de maatregelen
 7. noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit

Artikel 2
De burgemeester beslist om aan alle organisatoren van private evenementen, bijeenkomsten en activiteiten in publiek toegankelijke inrichtingen die op het grondgebied van Herzele plaatsvinden voor 20 april 2020 het advies te geven deze te annuleren of uit te stellen.

De burgemeester kan daarenboven elk privaat evenement, bijeenkomst of activiteit verbieden op zijn grondgebied, met overweging van de zeven vuistregels die in artikel 1 zijn opgesomd.

Artikel 3
De burgemeester beslist om volgende gemeentelijke infrastructuur te sluiten voor het publiek:

 • de openbare bibliotheek (Solleveld 35)
 • de academie voor muziek, woord en dans (Solleveld 35)
 • de academie voor beeldende kunsten (Solleveld 35)
 • het jeugdhuis (Solleveld 35)
 • het lokaal dienstencentrum (Kloosterstraat 42)

Voor de Woonzorgcentra gelden de bijzondere regels van de Vlaamse overheid.

Artikel 4
De normale dienstverlening, het gemeentelijk onderwijs en de buitenschoolse kinderopvang blijven tot nader order behouden in de gebouwen die publiek toegankelijk zijn.

Artikel 5
Overtredingen van dit besluit worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van deze straffen alleen. De bedragen hier voornoemd worden vermenigvuldigd met 8 zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke boeten.

Artikel 6
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te bevestigen.

Artikel 7
Dit besluit treedt onmiddellijk na bekendmaking op de website in werking en wordt overgemaakt voor uitvoering aan de

 • Korpschef van de lokale politiezone Zottegem — Herzele — Sint-Lievens-Houtem
 • De directeur-coördinator van de provincie Oost-Vlaanderen

 

Lokaal Dienstencentrum ’t Ryckbosch

LDC ’t Ryckbosch is gesloten vanaf 12 maart 2020 tot en met 13 april 2020. Het sociaal restaurant is gedurende die tijd gesloten en alle activiteiten zijn voorlopig opgeschort.

Ons zorgbeleid blijft uiteraard van kracht. Onze medewerkers blijven telefonisch bereikbaar voor al je zorgvragen (hulp bij warme maaltijden, gezinszorg, nood aan een gesprek, …). We zijn steeds bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur, behalve op vrijdagnamiddag, om hulp te bieden aan iedereen die daar nood aan heeft. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.

Woonzorgcentrum Ter Leen

Het woonzorgcentrum Ter Leen is gesloten vanaf 12 maart 2020 tot en met 19 april 2020, tenzij de richtlijnen van de Federale en Vlaamse overheid worden bijgesteld.
Het bezoek aan de bewoners is ten strengste afgeraden. Dit om de gezondheid van onze bewoners niet in gevaar te brengen. Personen ouder dan 65 jaar behoren immers tot de risicogroepen, waardoor de overheid geen risico wil nemen en deze groep wil beschermen.

We gaan zo snel als mogelijk digitale communicatiekanalen inzetten om het contact tussen bewoners en familieleden mogelijk te verzorgen. Meer info hierover volgt zo snel mogelijk.

De interne verhuis van enkele van onze bewoners is voorlopig ook opgeschort.

 

Kinderdagverblijf Klavertje 4

Om de veiligheid van de kinderen, ouders en kinderbegeleiders te waarborgen, treffen we de volgende maatregelen:

 • We vragen iedereen om bij het binnenkomen en verlaten van het kinderdagverblijf eerst de handen te ontsmetten
 • Bij het brengen en afhalen van de kinderen, vragen we om aan te bellen en te wachten in de middenruimte. Het betreden van de leefgroep is niet meer mogelijk. Na het aanbellen zal een kinderbegeleider het kind in de middenruimte overnemen en naar de leefgroep brengen. Tijdens het ophaalmoment wordt je kind eveneens naar de middenruimte gebracht.
 • Indien een kind 38 ° koorts heeft, worden de ouders gecontacteerd met de vraag om het kind op te halen en niet meer naar het Kinderdagverblijf te brengen, zolang het kind nog koorts heeft. Kinderen met koorts die volgt op een inenting (binnen de 24 uur) kunnen in de opvang blijven. Indien het kind nadien nog koorts heeft, kan het niet verblijven in de opvang

 

Hoe voorkom je besmetting?

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygi ënemaatregelen strikt toe te passen:

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis als je ziek bent

Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygi ëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand
 • Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)? Vermijd dan evenementen, want je loopt er meer risico om besmet te geraken

Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

 

Meer informatie

Op de website  www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en  worden  de veel gestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.

Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen naar  het gratis info-nummer 0800 14 689.