Ongevalwagen ter illustratieletselongevallen.

Letselongevallen in zone Geraardsbergen/Lierde daalde drastisch.

In 2019 is het aantal letselongevallen maar liefst gedaald met 22% tegenover 2018.  

Elk verkeersongeval is er één te veel! Politie Geraardsbergen/Lierde blijft daarom maximaal inzetten op het belangrijk maatschappelijk thema ‘verkeersveiligheid’! Dat deze investeringen hun vruchten afwerpen, tonen de recente cijfers die de zone mocht ontvangen van de Federale Politie.  

Tijdens het werkjaar 2019 werden 108 verkeersongevallen met lichamelijk letsel (VOLL) vastgesteld op het grondgebied Geraardsbergen/Lierde, met respectievelijk 96 ongevallen voor de stad Geraardsbergen en 12 ongevallen voor de gemeente Lierde. In vergelijking met 2018 (138 VOLL) betekent dit een daling van 30 letselongevallen.

Minder ongevallen met lichamelijk letsel betekent uiteraard ook minder zwaar- en lichtgewonden. Waar het verkeer op de weg in 2018 nog 17 zwaargewonden en 162 lichtgewonden eiste, was dit voor 2019 gelukkig een stuk minder. De politiezone noteerde een daling van 35% wat het aantal zwaargewonden betreft en een daling van het aantal lichtgewonden met 16%. Verder betreurde de zone ook 1 dodelijk slachtoffer.

Jurgen de Smet, hoofd van de Verkeersdienst bij de politie Geraardsbergen/Lierde, is enorm tevreden met deze mooie cijfers.   “Ook in 2019 leverde ons korps hoge inspanningen op het vlak van verkeersacties- en controles, waarbij we ons richtten op uiteenlopende inbreuken zoals alcohol/drugs, snelheid, gsm achter het stuur, … Dat we deze dalende trend mogen vaststellen, stemt ons uiterst tevreden en is voor ons een bewijs dat veelvuldige controles hun effect niet missen!”

Ook burgemeester De Padt en burgemeester Soetens zien deze positieve tendens als een teken van een effectief en goed werkend verkeersveiligheidsbeleid. Een beleid dat niet alleen gericht is op repressie en dus op het uitschrijven van boetes maar zeker ook op het cre ëren van een mentaliteitswijziging bij de weggebruiker. Hoe? Door enerzijds een gerichte communicatie te voeren rond de controles en anderzijds door de zichtbaarheid ervan.

“Waarom zoveel controles door onze politie? Het is kritiek die we af en toe zien passeren op sociale media! “ zegt burgemeester De Padt. “Deze cijfers tonen aan dat controles wel degelijk noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te garanderen!”. Ook burgemeester Soetens treedt hem hierin bij. “Het subjectieve gevoel bij controles, m.a.w. de mate waarin bestuurders verwachten dat hun rijgedrag gecontroleerd zal worden, mag niet worden onderschat. Het feit dat bestuurders denken dat er een grotere pakkans bestaat, is belangrijk en beïnvloedt hun rijgedrag — bijvoorbeeld niet drinken achter het stuur – in positieve zin.”