Zwalm fietst(Fietsersbond) / fijn dat je fietst actie: 13-15/03/2020

 

Met een fiets guerilla actie wil de Fietsersbond Zwalm de fietsers op een positieve en opvallende manier in de schijnwerpers zetten. De actie hield in dat er op Zwalmse wegen tijdelijke sjablonen op het wegdek worden geschilderd met krijtverf. De Zwalmenaar zal her en der een fietser met groen cape en teksten als ‘Zwalm fietst’ en ‘Fijn dat je fietst’ tegenkomen.
Toon Petermans: “We focussen ons voornamelijk op fietspaden, maar ook op de 5 schoolomgevingen in Zwalm, de recreatiesite in Munkzwalm, en op drukker bereden fietstrajecten zonder fietspad. Ook willen we de aandacht vestigen op sommige gevaarlijke punten in Zwalm en zullen daar ook fiets sjablonen spuiten. We beogen met deze actie op meer zichtbaarheid van de “zachte mobiliteit” in Zwalm. Voldoende aandeel fietsers en voetgangers zijn immers belangrijk voor onze leefomgeving en om de klimaatdoelstellingen te halen. Specifiek willen we ook automobilisten sensibiliseren om voldoende afstand te houden en snelheid aan te passen bij het voorbijsteken van fietsers. Langs de vele kronkelige en smalle wegen, maar ook in het centrum van Munkzwalm is dit echt een must. Een aangenaam en veilig fietsklimaat zorgt ervoor dat we meer mensen kunnen overtuigen om de fiets te nemen voor functionele verplaatsingen. Daar ijveren we graag voor.”