Zottegems stadsbestuur zegt drie keer ‘nee’

  • Normaal kunnen buurtactiviteiten rekenen op een financi ële steun van 200 euro uit de stadskas, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Dit deed de organisatie van een buurtfeest dat eind vorig jaar, op 21 december, plaatsvond in Pijperzele in Sint-Maria-Oudenhove, blijkbaar niet. Vastgesteld werd dat er een verzekering was afgesloten die inzake burgerlijke aansprakelijkheid wel dekking bood aan de organisatoren en de vrijwillige medewerkers maar niet aan de genodigden. Daarom is de subsidie nu door het college van burgemeester en schepenen geweigerd

  • Nog in Pijperzele kreeg een niet-professionele landbouwer een negatief antwoord op zijn aanvraag voor het bouwen van een paardenstal en een opslagplaats op een weiland ter hoogte van de elektriciteitscabine aan de Ommeweg. De nodige omgevingsvergunning wordt geweigerd omdat de aanvraag dus niet een beroepsfunctie betreft en eveneens omdat het bedoelde perceel grond deel uitmaakt van landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

 

  • Het stadsbestuur besliste ook, zoals nog andere Oost-Vlaamse steden, om niet in te gaan op de vraag van de provinciegouverneur om tijdens deze coronalockdown in de stadsbibliotheek een soort ‘uitleendienst met afhaling’ in te richten. Het schepencollege is van mening dat dit tot te grote bezoekersaantallen zou leiden en dat het ook niet kan dat materialen (o.a. boeken) zomaar van hand tot hand gaan, waardoor de samenscholings- en hygi ënische coronamaatregelen die van hogerhand opgelegd worden, niet zouden kunnen nageleefd worden. Om dezelfde redenen is evenmin tegemoetgekomen aan de vraag die er achteraf ook nog kwam vanwege Groen Zottegem om de bib tijdens deze paasvakantie toch te openen.