Vervroegde gemeenteraad n.a.v. Corona

Schepencollege gaat in op vraag van Open Vld plus

‘Het college van burgemeester en schepenen en de voorzitster gemeenteraad Hilde De Sutter gaan in op de vraag van Open Vld Oosterzele om in volle coronacrisis een vervroegde gemeenteraad te houden. De gemeenteraad zou normaal doorgaan op 22 april’, deelt Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus Oosterzele mee. ‘We achten het in het kader van de volksgezondheid en van de financi ële draagkracht van onze inwoners, ondernemers en personeelsleden nodig om dringend de gemeenteraad (digitaal) samen te roepen’, duidt Filip Michiels.
‘We willen dat er werk gemaakt wordt van een vervroegde gemeenteraad, zo kunnen een reeks maatregelen op korte termijn nog uitgerold worden. We kunnen enigszins begrip opbrengen dat het geen evidentie was om in maart een gemeenteraad samen te roepen. Open Vld plus Oosterzele vindt dat er in deze moeilijke coronatijden ook kordate beslissingen moeten genomen worden. ‘We bestrijden deze crisis liefst in samenwerking, vlot en constructief’, klinkt het bij Open Vld plus Oosterzele.
Open Vld plus gaat volgende punten agenderen: goedkeuring principebeslissingen over een eerste- en tweede reeks steunmaatregelen vanuit gemeentelijk oogpunt naar aanleiding van de Corona-epidemie, de versnelde uitvoering van digitale toepassingen en controle op cyberveiligheid voor het bestuur van Oosterzele, het informeren van de raadsleden en het mogelijk maken om samen te werken inzake maatregelen voor de gemeentelijke diensten en voor de inwoners, ondernemers , verenigingen. Open Vld plus vraagt om uitleg met gedachtewisseling over de invulling van het personeelsrooster door diensten van het bestuur, uitleg over

de (preventieve) maatregelen die het lokaal bestuur reeds heeft genomen inzake de veiligheid van de gezondheid voor inwoners van zorgstellingen, uitleg over het inroepen van medische expertise in de gemeentelijke crisis-cel, uitleg over de richtlijnen inzake organisatie van evenementen, uitleg aan CBS betreffende het uitdelen van gratis mondmaskers op de markt door burgemeester en uitleg betreffende de bevestiging van de kwaliteit van de uitgedeelde mondmaskers aan de zorginstellingen en thuisverpleging.     Reporter 17