De bronlegende van Sint – Gangulfus

Patroonheilige van Oosterzele

De patroonheilige van Oosterzele, Gangulfus, was een krijgsoverste. Op zekere dag trok hij door Oosterzele met zijn soldaten. Het was snikheet. Zijn soldaten hadden een enorme dorst. Ze stopten voor het hof van een boer, die in Oosterzele bekend was om zijn extreme gierigheid. Ze vroegen om water te drinken. De boer stribbelde eerst tegen, maar wou ze uiteindelijk toch te drinken geven. Maar op één voorwaarde: elke soldaat moest een stuiver betalen. Tegen zijn zin betaalde Gangulfus toch want zijn soldaten crepeerden van de dorst. Toen alle soldaten de dorst hadden gelaafd, vroeg krijgsoverste Gangulfus aan de vrekkige boer: ‘Zeg, man, zou je niet gans uwe waterput verkopen?’ De verbaasde boer keek raar op, want hij wist dat zo iets onmogelijk was. Hij vroeg een ongelofelijke grote som. Gangulfus haalde zijn geldbeurs te voorschijn en gaf het gevraagde geld. Gangulfus haakte de steenput aan zijne stok, legde die op zijn schouders en weg was Gangulfus. De totaal verbaasde boer stond perplex. Hij probeerde een nieuwe put te graven, maar er kwam nooit water in. Na het overlijden van de boer, ontstond op die plaats een bron die de Oosterzelenaars de Gangulfusbron hebben genoemd. Bron: ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint — Gangulfusparochie te Oosterzele’. De bron bevindt zich niet ver van de kerk.
Wie was Ganfulfus?
De patroonheilige van Oosterzele werd in 703 geboren in Varennes-sur-Amance. Zijn beeld vindt je in de Sint — Gangulfuskerk (tweede beeld rechts vooraan). Hij wordt voorgesteld als ridder. Hij stamt uit een adellijke Bourgondische familie. Op 21 — jarige leeftijd verloor Gangulfus – die een ridderlijke opvoeding genoot — zijn ouders. De ernstige edelman wordt opgenomen in het leger van Pepijn De Korte. Dankzij veel moed en schranderheid is hij raadsman van Pepijn De Korte. Gangulfus moet met zijn krijgers de heilige Wulfram op de missietochten beschermen. Na zijn terugkeer zou Gangulfus op 11 mei 760 vermoord zijn door de minnaar van zijn vrouw Ganca. Het ijdele en lichtzinnig karakter van Ganca paste niet bij de welopgevoede edelman Gangulfus. Uit een renteboek blijkt dat Sint — Gangulfus al voor 1433 de patroonheilige van Oosterzele was. Uit de geschiedenis blijkt dat diegene die de kerk liet bouwen, een keuze mocht maken voor een heilige of een figuur waarvoor hij een grote verering had. Sinds eeuwen is de heilige Gangulfus de patroonheilige van Oosterzele.           Reporter 17