voor Soroptimist Marina Fauconnier : Pr, Griet van Caenegem,:voorzitster, en Annelies Bourgonjon, directie De Hoop

Soroptimist Zottegem ZOVL steunt vzw De Hoop, ook in coronatijd

De vrouwen van Soroptimist Zottegem, steunen al jaren de werking van vzw De Hoop in Zottegem,   een dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, in Zottegem. Dat blijft onveranderd in coronatijden. Vorzitster Griet Van Caenegem overhandigde een lading alcogels en zeep, bestemd voor cli ënten en personeel van De Hoop.

“Ook in de Hoop, is er net zoals overal, een overwicht van vrouwen in de zorg”, legt Marina Fauconnier, woordvoerster bij de Zottegemse Soroptimisten uit. “Wereldwijd zijn de vrouwen verantwoordelijk voor 70 % van het werk in de zorgsector. Dit maakt ook dat zij aks groep wereldwijd meer te lijden hebben onder de gevolgen van de corona crisis. Daarom sluiten we ons met Soroptimist Zottegem aan bij de nationale actie van Soroptimist Belgi ë.”

“In een open brief vraagt Soroptimist, samen met de secretaris van de Verenigde Naties: Antonio Guterres,   aan de verantwoordelijke politici in Belgi ë op de verschillende niveaus, om speciaal aandacht te besteden aan de situatie van vrouwen in de post corona tijd. De brief   staan somt   acties op die nu nodig   zijn en prioritair zullen blijven zoals het uitbreiden van opvangplaatsen, voor vrouwen en kinderen na huiselijk geweld. En versterken van hulplijnen zoals 1712. Vervolging van plegers van geweld moet een prioriteit worden bij politiediensten. Versterken van psychosociale hulp voor vrouwen en kinderen die nu getroffen worden door geweld .En dezelfde hulp voor gezondheidswerkers , die nu in de fontlijn staan. Een evenredig aantal vrouwen betrekken , in de besluitvorming, van   herstelmaatregelen tijdens en na de coronatijd   met oa aandacht voor   vrouwen die in de informele economie werken.”