Het stadsbestuur roept op tot intense samenwerking om de coronacrisis te keren


Geraardsbergen. Om de coronacrisis effici ënt aan te pakken en het relanceplan een kans op slagen te geven, roept het stadsbestuur de bevolking op om samen te werken, de handen in elkaar te slaan. Het stadsbestuur zal een werkgroep met de betrokken medewerkers van de stad oprichten. Deze werkgroep zal de voorstellen bekijken en de meest dringende beslissingen nemen. De middelen die voor deze werkgroep zullen worden vrijgemaakt, staan los van de reeds genomen maatregelen. Voorstellen zijn steeds welkom. Wens je deel te nemen aan de werkgroep dan kan je steeds jouw kandidatuur stellen. De oproep van het stadsbestuur:

‘De coronacrisis heeft een impact op iedereen in de stad Geraardsbergen. Als lokaal bestuur kunnen we deze crisis niet alleen aan. Nu meer dan ooit, zullen we de handen in elkaar moeten slaan om samen oplossingen te bedenken en uit te werken. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich spontaan inzetten om elkaar te helpen. Geraardsbergen toont zich solidair en als bestuur willen we iedereen oprecht bedanken! Het lokaal bestuur denkt graag samen met jullie na over de volgende stappen. We maken middelen vrij, maar hebben jullie hulp nodig om te begrijpen wat we kunnen doen om écht te helpen.

Met  ‘SOLIDAIR GERAARDSBERGEN’  willen we  samen met jullie  aan de concrete uitwerking  van de hulpmaatregelen  werken.  De vrijgemaakte middelen staan  los  van de  reeds genomen maatregelen zoals  aankoop en de verdeling van mondmaskers voor iedere inwoner boven de 12 jaar.

Hoe kan je helpen op korte termijn?
Op korte termijn willen we  graag  enkele maatregelen nemen die direct voelbaar zijn voor iedereen. Daarvoor richten we een werkgroep  op met  betrokken medewerkers van de stad. Zij bekijken  op korte termijn  alle voorstellen en nemen de meest dringende beslissingen. Onze middelen zijn niet eindeloos. We zoeken voorstellen die  echt  helpen en echt  voelbaar zijn voor een zo groot mogelijk groep mensen.

Voel je zelf een concrete nood? Heb je een idee hoe we als lokaal bestuur mensen uit jouw buurt kunnen helpen? Laat het ons weten! Uw voorstellen kunnen per mail overgemaakt worden aan  samenleving@geraardsbergen.be  of  opgestuurd worden naar de  Dienst Samenleving, Weverijstraat 20,  9500 Geraardsbergen tegen  uiterlijk  tegen  18  mei.

Hoe kan je helpen op lange termijn?
Omdat we weten dat de impact van deze crisis nog een hele tijd zal wegen, denken we ook al op de lange termijn. In de loop van de volgende weken en maanden willen we graag samen nadenken over wat  we  nog  kunnen ondernemen om verder te helpen. Heb je interesse om mee in deze denkgroep te stappen?  Laat het ons weten op  samenleving@geraardsbergen.be