Schepen Fontaine dient de sp.a van antwoord: ‘We zijn wel degelijk concrete maatregelen aan het uitwerken.’

‘We kunnen niet op de resultaten van de sp.a-enquête wachten.’


Geraardsbergen. Op 18 maart kondigde het stadsbestuur aan om 400.000 euro aan maatregelen te nemen om de lokale handelaars te ondersteunen. In een persmededeling stelde Stijn De Bock (sp.a Geraardsbergen) vast dat het stadsbestuur nog geen plan heeft om de beloofde €400.000 voor de aanpak van de coronacrisis aan te pakken. Stijn De Bock: ‘Afgelopen dagen werd pijnlijk duidelijk dat onvoldoende afstemming met de handelaars ernstige nefaste gevolgen kan hebben’. Schepen V éronique Fontaine (Open Vld) is het daar gloeiend mee oneens en stelt dat het stadsbestuur achter de schermen vastberaden aan concrete maatregelen werkt.

 Deze week stelden de Geraardsbergse socialisten vast dat het stadsbestuur geen plan heeft om de beloofde €400.000 zinvol te besteden. V éronique Fontaine — schepen van economie, tewerkstelling, sport, ruimtelijke ordening, stedenbouw en landbouw — is het daar niet mee eens. Schepen Fontaine onderstreept dat het stadsbestuur aan UNIZO en VOKA een tijd geleden heeft gevraagd welke maatregelen voor hen prioritair waren om de coronacrisis aan te pakken. ‘De websitepagina met Takeaway in Geraardsbergen, de regelmatige inlichting van de ondernemers via onze nieuwsbrief, het gratis parkeren tijdens de coronaperiode en het 9500-initiatief zijn enkele van de initiatieven die toen op basis van deze adviezen zijn genomen.’

Dat er tot nu toe geen acties werden ondernomen, heeft volgens schepen Fontaine zo zijn redenen: ‘In die eerste weken van de coronacrisis was totaal nog niet duidelijk welke maatregelen er vanuit de federale en de Vlaamse overheid zouden worden genomen. We wisten toen ook nog niet hoelang de lockdown zou duren en wat de impact ervan zou zijn.’

Volgens schepen Fontaine kunnen we de resultaten van de sp.a-enquête niet afwachten en beperken de socialisten zich de handelaars in het centrum terwijl de Geraardsbergse economie veel ruimer is. Intussen is het stadsbestuur niet bij de pakken blijven zitten en wordt er — volgens schepen Fontaine — naarstig aan concrete maatregelen achter de schermen gewerkt. ‘Het is echt de bedoeling om met deze maatregelen het hele economisch weefsel structureel en tijdelijk te ondersteunen met als doel om zo weinig mogelijk ontslagen en faillissementen te hebben.’

Julien Borremans