Nieuwe plannen herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

Vlaamse regering zet eerste stappen richting herinrichting N42 Wetteren - Zottegem

Op voorstel van de Vlaams minister van Omgeving heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herinrichting van de N42 tussen Wetteren en Zottegem (Oombergen) voorlopig vastgesteld. Hiermee geeft ze het startsein voor het oplossen van één van de belangrijkste verkeersknooppunten in Zottegem en omstreken. In de nieuwe plannen is ook een carpoolparking voorzien met een capaciteit van 170 wagens.

De N42 is al jaren een knelpunt voor automobilisten die de E40 verlaten via de afrit Wetteren, richting Zottegem. Met de herinrichting van de huidige gewestweg wil de Vlaamse Regering een oplossing bieden aan de moeilijke verkeersdoorstroming. Om het aantal onteigeningen en de hinder voor de omgeving maximaal te beperken en het aansnijden van nieuwe open ruimte te voorkomen, is gekozen om voor een herinrichting van de weg op het bestaande trac é.“De N42 legt het verkeer richting Zottegem en omstreken al jaren in een knoop. Met de goedkeuring van dit plan zetten we de eerste stap om die knoop de komende jaren te ontwarren. Als minister van Omgeving zie ik als mijn plicht om dat te doen met zoveel mogelijk aandacht voor zwakke weggebruikers en zo weinig mogelijk hinder voor de nabije omgeving”, zegt Zuhal Demir. De ombouw van de N42 tot een primaire weg is helaas op geen enkele manier te realiseren zonder onteigeningen. Waar andere varianten spraken van tien tot zestien onteigeningen, beperkt de huidige keuze om het bestaande traject herin te richten het aantal onteigeningen tot een zestal woningen.

Carpoolparking voor 170 wagens

Nabij de op- en afrit van de E40, ter hoogte van de Gijzenzelestraat, is een carpoolparking voorzien voor 170 wagens. Daarnaast worden veilige kruispunten voorzien met de lokale wegen die ook dienst zullen doen als ontsluiting van de hoofddorpen, woonkernen en woonconcentraties. Om de veiligheid van fietsers te garanderen, wordt maximaal voorzien in parallelle fietspaden. “Dankzij deze beslissing van de Vlaamse Regering zal de toekomstige mobiliteit van en naar Zottegem sterk verbeteren. Dat is goed nieuws voor onze inwoners én voor de verdere ontwikkeling van onze lokale industrie. Ik bedank de Minister én de ganse Vlaamse Regering (waaronder Zottegemnaar Matthias Diependaele) van harte.”, zegt Zottegemse schepen van Mobiliteit Evert De Smet. In een volgende fase wordt een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd waarna het plan voor een definitieve goedkeuring naar de regeringstafel gaat.