Horebeekse N-VA vraagt om zomerscholen op te richten

"Tot 5 juni kan men een projectvoortsel indienen bij de Vlaamse overheid." - bijkomend punt N-VA Horebeke

Volgens artikel 22 van het gemeentedecreet verzoekt de n-va fractie om het volgende punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 25 mei 2020
Gemeentelijke steun voor het verhinderen van leerachterstand via de inrichting van een zomerschool.
Dieter Verscheure: “Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts lanceerde een oproep naar de scholen, naar de lokale besturen en andere organisaties voor de organisatie van zomerscholen.
Kader : In de zomerscholen wordt gedurence minstens 10 dagen in juli of augustus een leertraject op maat opgezet om leerachterstand te verhinderen. Deelname is vrijwillig en gratis voor de deelnemers. Lokale besturen kunnen daarvoor samenwerken met externe partners zoals de jeugdwerking en organisaties die bezig zijn met leerondersteuning.
Doel : Maatwerk op individueel niveau aanbieden aan kleine groepen 10 à 14 jarigen zodat zij, en hun leerkrachten en hun ouders, zich gesterkt weten bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 2020-2021.
Doelgroep : De aanbieder kiest zelf woor welke leerlingen hij de zomerschool organiseert, zowel lager en/of secondair onderwijs.
Hoe : Tot en met 5 juni kunnen lokale besturen een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse Overheid om tussen 6 juli en 28 augustus één of meerdere zomerscholen in te richten. Per zomerklas is een subsidie van maximum 2.500 € voorzien.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-voor-de-organisatie-van-covid-19-zomerscholen
Het spreek vanzelf dat beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad een impact kunnen hebben op het project.
Voorstel :
1. Wij stellen voor dat het gemeentebestuur actief bemiddelt met zowel het schoolbestuur, de schooldirectie en eventueel met onze plaatselijke verenigingen zoals Jeho, Natuurpunt, om de inrichting van een zomerschool op te zetten.
2. Wij stellen eveneens voor dat het gemeentebestuur de eventuele inrichting van een zomerschool bijkomend ondersteunt met een subsidie ten belope van 50 % van de subsidie die de Vlaamse Overheid voorziet (maximum 2.500 €).”