© Google Maps

Jongerenleefgroep krijgt wel een nieuwbouw in Sint-Maria-Oudenhove

Door het afleveren van de nodige vergunning heeft het stadsbestuur het licht op groen gezet voor het oprichten van een nieuwbouw voor een leefgroep van twaalf jongeren aan de Faliestraat 7-9-11 in Sint-Maria-Oudenhove, ter vervanging van een bestaand leefgroepgebouw.

De nieuwbouw zal bestaan uit twee bouwlagen met een plat dak (nu één bouwlaag met plat dak). De totale breedte ervan wordt 22 meter en de bouwdiepte 19 meter. De voorziene parking zal plaats bieden aan tien wagens, waarvan twee voorbehouden voor mensen met een beperking. Het Agentschap Wegen en Verkeer (wegens gelegen aan een gewestweg) adviseerde gunstig mits er slechts één toegang van max. 4,5 meter breed zal zijn. Het bestaande leefgroepgebouw zal afgebroken worden na voltooiing en ingebruikneming van de nieuwbouw. Als onderdeel van het Klooster van O.-L.-Vrouw van VII Wee ën is dit wel aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed maar niet beschermd als monument.

Het openbaar onderzoek dat in verband met deze nieuwbouw werd gehouden, leverde geen bezwaarschriften op. Dit was wel het geval met betrekking tot de (twee) bouwplannen die een projectontwikkelaar uit Aalst vlakbij op het oog had en waartegen honderden bezwaarschriften werden ingediend. De vroegere pastorie aldaar, aan het Sint-Hubertusplein 11, zou de nieuwe eigenaar willen verbouwen tot twee wooneenheden en op hetzelfde perceel zou er ook een nieuwe meergezinswoning met drie wooneenheden komen. Tevens zou op het hoekperceel nr. 12 nog een meergezinswoning met zes wooneenheden opgericht worden. Voor deze beide bouwprojecten werd onlangs echter de nodige omgevingsvergunning geweigerd.