De plannen voor de herinrichting van de site Den Bleek liggen op tafel.

'We zijn zeker nog niet aan de nieuwe patatten toe.'


Geraardsbergen. Deze week werd aan de kerngroep participatietraject Den Bleek het voorontwerp van de herinrichting van de site Den Bleek voorgesteld. Dit project moet de site waar het openluchtzwembad op ligt, herinrichten. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werkten samen aan een nieuwe, groene invulling voor Den Bleek. De inwoners van de Oudenbergstad kregen de kans om idee ën over de inrichting van de site aan te leveren.   Uiteindelijk werd er een kerngroep samengesteld met de meest belangrijke actoren. Deze werkgroep kwam tot dit ontwerp.

Zes concepten werden door de kerngroep uitgewerkt: water, mobiliteit, identiteit, natuur, stadslandbouw en ontmoeten, sport & spel. ‘Men heeft gepoogd om zoveel mogelijk idee ën van de participanten erin te verwerken, wat tot een zekere chaos leidt. De discussies zijn nog niet van de baan. Eerst moet nagegaan worden of er wel voldoende budget is. Er is wel de onthardingspremie maar volstaat dit voor de inrichting van de site? Dan is er nog een stukje bos op de site, waarvan het Gemeenschapsonderwijs eigenaar is. Zal dit perceel mee opgenomen worden in de site? Dat stukje bos is historisch vervuild, want vroeger lag er een stort? Gaat het stadsbestuur deze grond saneren? Voor sommigen gaat het project niet ver genoeg. Ook de Erfgoedraad wil zijn stempel drukken. We zijn zeker nog niet aan de nieuwe patatten toe’, stelt een participant van de kerngroep.

Opmerkelijk is dat den dok in het voorontwerp deel zal uitmaken van een zwemvijver. Hoe dit concreet zal worden uitgewerkt, zal nog voor de nodige discussies zorgen.

Wie het voorontwerp wil verkennen, kan de virtuele kaart raadplegen:
https://view.genial.ly/5ecbbaeed5636e0db6affab8/interactive-image-interactive-image

Wie het voorontwerp wil bestuderen, kan op onze Facebookpagina terecht.

Julien Borremans