Oppositie legt klacht neer tegen de Haaltertse meerderheid

De voltallige Haaltertse oppositie (Vlaams Belang, Centrumlijst-VLD, Open & Liberaal) diende klacht in bij het Agentschap voor Binnenlands bestuur — (en dus ook bij de gouverneur) – aangezien via het burgemeesterbesluit  overgegaan werd tot een zogenaamde “emailraad”, en dit sinds het begin van de Coronacrisis.

Een dergelijke emailraad houdt dus in dat enkel de fractieleiders op een niet-offici ële vergadering woord en wederwoord mogen bieden.

De andere raadsleden die democratisch verkozen werden, kunnen op deze manier dus niet gehoord worden.

De eigenlijke offici ële stemming wordt gereduceerd tot een “ja”, “neen” of “onthouding” per email.
Alternatieve manieren van fysiek vergaderen — mits de nodige maatregelen – of vergaderen via videoconferentie waren perfect mogelijk geweest.

Dergelijke manieren van vergaderen werden en worden in kader van de Coronacrisis door het Agentschap Binnenlands Bestuur zelfs opgelegd. Maar de Haaltertse meerderheid heeft en had hier geen oren naar, ondanks de herhaaldelijke vraag van diverse raadsleden uit de oppositie.

In ieder geval werd de klacht ontvankelijk verklaard en wordt deze onderzocht.

“De Coronacrisis wordt niet alleen op Federaal niveau misbruikt om de democratie te ondermijnen, maar ook in ons kleine Haaltert, wordt deze gezondheidscrisis misbruikt om de democratie te ondermijnen”, besluit Federaal Volksvertegenwoordiger en Fractieleider van de Haaltertse Vlaams Belang Fractie, Pieter De Spiegeleer.