Grote vissterfte op de Zwalmrivier in Munkzwalm

Op de Zwalmrivier in  Munkzwalm ter hoogte van de Zwalmmolen werd deze namiddag een grote vissterfte waargenomen.   De brandweer kwam ter plaatse en volgens burgemeester Eric De Vriendt  heeft het niks te maken met zuurstofgebrek.   “Wellicht heeft het te maken met de werking van het zuiveringsstation.   Dit betekent als er een grotere toevoer is aan het zuiveringsstation dan voorzien, het vervuild water rechtstreeks in de Zwalmbeek terecht komt.”

Tom Beckx van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft dit bevestigd: “    Ik ben deze voormiddag nog eens op terrein geweest en een deel van de Zwalm afgelopen . Ik heb enkel kleine dode visjes kunnen vinden tussen de Zwalmmolen en het RWZI Bruggenhoek . hierbij vermoed ik dat er een overstortwerking is geweest van het RWZI. Dit zullen we maandag eens navragen of proberen achterhalen of dit zo was en anders was het vermoedelijk de vuilvracht van de zijwaterlopen .

Het toevoegen van vers water uit het bovenste pand (Roborst) heeft zeker een   positief effect gehad aangezien er geen extra sterfte is opgetreden noch lucht happende vissen zijn waargenomen. Als aanvulling heb ik kortstondig de stuw laten zakken ter hoogte van de Zwalmmolen om de samengestroomde dode vissen deels door te spoelen en zo geen rottende hoop te cre ëren voor wandelaars en toeristen. De stuwen zijn nu terug naar hun normale regelpeil gebracht om zo weer water op te sparen i.k.v. droogteproblematiek.”

Voorbij de Zwalmmolen staat de Zwalmrivier enorm laag merkte we op al heeft dit er wellicht niks mee te maken.