©Google Streetview

Velzeke: nieuwe vloer voor OC en nieuw asfalt voor Kouterken

Ieder jaar wordt in de Zottegemse begroting zowel voor het uitvoeren van herstellingswerken aan beton- als aan asfaltwegen over het ganse grondgebied een budget van 150.000 euro voorzien. Daarnaast gebeurde ditmaal ook een bijkomende aanbesteding met betrekking tot het Kouterken in Velzeke, waar een gedeelte van de rijweg door zwaar vervoer stuk gereden is en daarom dringend moet hersteld worden. De kostprijs hiervoor werd geraamd op zo’n 26.500 euro.

Nog in Velzeke krijgt het stedelijk Ontmoetingscentrum aan de Provinciebaan een nieuwe vloer. Het stadsbestuur heeft overigens het voornemen te kennen gegeven om alle OC’s te moderniseren. In het OC Velzeke is het de bedoeling om de vloer te vernieuwen door er keramische tegels op te lijmen. Er wordt hiervoor op een uitgave van ongeveer 30.000 euro gerekend. Het college van burgemeester en schepenen heeft opdracht gegeven om vier plaatselijke en drie niet-Zottegemse firma’s aan te schrijven voor een precieze prijsofferte.