© fotograaf Hendrik De Schrijver

Politiek overrulet objectieve selectieprocedure en nekt zo Zottegemnaar als nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen

Zottegemnaar Wim Leerman greep naast het gouverneurschap in Oost-Vlaanderen. Nochtans kwam hij als beste uit de objectieve selectieprocedure die de Vlaamse regering zelf in het leven had geroepen om van politieke benoemingen verleden tijd te maken. Open VLD weigerde de kandidatuur te aanvaarden en na heel wat gehakketak ging de Vlaamse regering overstag en gooide die niet de politieke benoemingen naar de prullenbak, maar haar eigen objectieve procedure. Uiteindelijk werd de kandidate van Open VLD Carina Van Cauter gisteren benoemd tot gouverneur van Oost-Vlaanderen. Hierna een reactie van Wim Leerman die algemeen directeur van de stad Aalst blijft.

“Het is een hele goede zaak dat de Vlaamse regering inziet dat de functies van gouverneur volwaardig ingevuld dienen te worden en hier actie toe onderneemt. Gouverneurs hebben wel degelijk een belangrijke scharnierfunctie in ons complex overheidsbestel. Zij kunnen mee het verschil maken om ervoor te zorgen dat iedereen veilig, duurzaam en in vertrouwen kan leven, werken, wonen, ontspannen,… “

“Ik neem evenwel akte van het feit dat de Vlaamse regering voor Oost-Vlaanderen overgaat tot een politieke aanduiding en hiermee de objectieve procedure naast zich wil neerleggen. Deze procedure voorziet dat de Vlaamse Regering uit de voorgestelde lijst van geslaagde kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest die het best voldoet aan het competentieprofiel. Ik ben hiervoor twee keer voorgedragen. Ik stel vast dat deze voordracht nu niet gebeurt.”

“Nochtans zijn zowel de beslissing om de objectieve procedure stop te zetten alsook de beslissing om die objectieve procedure terug te schrappen, niet in de spreekwoordelijke ‘kracht van gewijsde’ gegaan. Integendeel lopen hiertegen procedures voor schorsing en vernietiging bij de Raad van State.”

“Ook hier zal ik het aan de deskundigheid over laten van die Raad van State.”