Bouwvergunning rechttrekking N42 vernietigd: ‘De overheid moet zich niet boven de eigen wetten stellen.’

Het dossier zal minstens een jaar vertraging oplopen.


Geraardsbergen/Herzele/Zottegem. Vorig jaar schreeuwde Zottegems schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) van de daken dat de rechttrekking van de N42 weldra van start zou gaan. Intussen heeft de Raad van Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van de N42 vernietigd. Daarmee krijgt het dossier een stevig soap-gehalte. De aankondigingen dat de werken eindelijk van start zouden gaan, zijn met vingers en tenen niet meer te tellen. De Raad struikelde deze keer over de niet correcte toepassing van de wetgeving over het milieueffectenrapport. Filip De Bodt van vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot: ‘De overheid moet zijn huiswerk leren grondig te doen, in plaats van zich boven de eigen wetten te stellen.’ De Bodt roept op om met alle betrokkenen rond de tafel te zitten en te zoeken naar een oplossing. Volgens de administratie zal het dossier minstens een jaar vertraging oplopen.

In april 2019 liet Zottegems schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) weten dat de rechttrekking van de N42 weldra van start zou gaan. Dergelijke aankondigingen zijn intussen niet meer te tellen ondanks de innige wens van de burgemeesters van de gemeenten langsheen het traject.

Niet correct toepassen van de wetgeving
Intussen is er nog geen spade in de grond gestoken. Diependaele verklaarde in 2019 in de pers: ‘De aanbesteding van de werken ligt al achter ons, waardoor de aannemer meteen kan starten eens hij groen licht krijgt. Het nieuwe trac é moet deze gevaarlijke gewestweg heel wat veiliger maken én het Zuiden-Oosten van onze provincie beter ontsluiten.’

De Oost-Vlaamse N42 is al veertig jaar voorwerp van discussie. De overheid wil het aantal rijstroken in Oosterzele-Wetteren verdubbelen van twee naar vier en wenst een lokale omleiding te realiseren in Herzele (Sint-Lievens-Esse). Voor dit laatste kreeg zij een bouwvergunning. Die werd nu door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVBB) vernietigd. Net zoals bij het dossier Ineos en Antwerpse Ring reageert de Raad op de niet correcte toepassing van de wetgeving over het milieueffectenrapport’.

Filip De Bodt van vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot: ‘De Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt dat er een vergunning en een rapport wordt gemaakt over de volledige aanleg van de weg: van Geraardsbergen tot en met Wetteren, en niet in stukjes om de wetgeving te omzeilen.’

Op zoek naar een compromis
‘De milieubeweging heeft samen met de voortrekkers vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot altijd gekozen voor een verbetering van de bestaande weg. De buurtbewoners en milieubeweging die zich tegen het nieuwe trac é keren, pleitten al een paar jaar voor een compromis waarbij de bestaande weg verbeterd wordt en fietsers, tractoren en andere afgeleid worden naar een nieuw trac é.’ De RVBB stelt duidelijk dat de weg in één geheel moet bekeken worden en dat er een navenant milieueffectenrapport moet opgemaakt worden.

Filip De Bodt van Climaxi stelt ook dat er nu dringend werk moet gemaakt worden van de veiligheid op het bestaande stuk N42: ‘Er moeten voorlopige maatregelen genomen worden zoals beveiligen van de fietspaden, ontwikkelen van alternatieve schoolroutes, opleggen van een kilometerheffing en politiebegeleiding aan de kruispunten want die weg is inderdaad gevaarlijk. We moeten de verrotting van het dossier een halt toeroepen. Wij vragen dat men alle partners in dit dossier samen zet om voor een oplossing te zorgen die gedragen wordt door de ganse bevolking. Een overheid moet verbinden in plaats van verdelen.”

Julien Borremans