Afvalophaling bij sneeuwval

Alternatief voor papier en glas (ILVA)

Filip Michiels (Open Vld plus) heeft een schriftelijke vraag gesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen, i.v.m. met het aanbieden van papier en glas op het containerpark bij het niet — uitrijden van de afvalvrachtwagens van Ilva. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
Op dagen als vandaag, bij sneeuwval en glad wegdek, gebeurt het wel eens dat ILVA beslist om geen afvalophaalrondes te organiseren. Dit werd deze ochtend maandag 8 februari omstreeks 9 u via sociale media (Facebook) door Ilva aangekondigd. De weersomstandigheden waren vooraf aangekondigd. De vraag is waarom dergelijke informatie niet vroeger werd verspreid. De afvalintercommunale zou bijvoorbeeld dit weekend reeds kunnen hebben laten weten: “Bij sneeuwval is er geen ophaalronde. Aan de inwoners wordt gevraagd om afval terug binnen te nemen en aan te bieden bij de volgende inzameling. De recyclageparken gaan wel open volgens de normale openingsuren’, duidt Filip Michiels.
‘Ondersteunt het schepencollege de vraag om de communicatie over annuleren van afvalophaalrondes bij aangekondigd slecht weer sneller te communiceren, zodat inwoners hun afval niet nodeloos buiten zetten. Zeker bij papier ophaalrondes is zoiets niet echt wenselijk en papier en glas wordt normaal kosteloos opgehaald aan huis. Wanneer je er zelf mee naar het containerpark gaat, moet je er wel voor betalen. Inwoners die nu hun nat papier terug moeten binnenhalen, hebben niet altijd een geschikte plek om dit opnieuw op te bergen. Het containerpark is wel open. Kan in dergelijke omstandigheden het papier en glas niet gratis aangeboden worden op het containerpark? Is het schepencollege bereid om deze voorstellen voor te leggen aan Ilva?, vraagt Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus.   (Reporter 17)