Meer fietsstraten voor Haaltert

Op 7 januari besliste het college om nog 3 fietsstraten in Haaltert in te richten. Begin maart worden de nodige verkeersborden geplaatst die de nieuwe fietsstraten aangeven. Dan beschikt Haaltert over 4 fietsstraten.

Nieuwe fietsstraten

Onlangs werd de Brantegemstraat de eerste fietsstraat van Haaltert. Daar worden nu nog drie straten aan toegevoegd:

  • Windmolenstraat tussen Burgemeester De Sadeleerstraat en de N460 Hoogstraat
  • Pluimstraat tussen Kattestraat en Bruulstraat
  • Vondelbaan tussen het aangelegd fietspad in beton en de Schoolstraat

Veiligheid staat voorop

In een fietsstraat is de auto niet langer koning.  In die straten blijft de auto op de achtergrond.

Door fietsstraten in te voeren wil lokaal bestuur Haaltert fietsers een belangrijke plek op de weg geven en het fietsen stimuleren in een veilige omgeving.

Sinds 2012 is het concept ‘fietsstraat’ officieel opgenomen in de wegcode. Er zijn offici ële verkeersborden om het begin en het einde van de straat aan te duiden.

Wist je dat in fietsstraten…

  • de fietsers de hele breedte bij éénrichtingsstraten en de halve breedte bij tweerichtingsstraten mogen innemen?
  • motorvoertuigen de  fietsers niet mogen inhalen?
  • er maximum 30 km/u mag gereden worden?