Oude prentkaarten van Oosterzele

Correspondentie in het Frans !

Er is vroeger al een groot vermogen aan prentkaarten weggegooid door mensen die niet konden denken dat de hartelijke groeten, wensen,… van iemand nog wel eens grote financi ële waarde konden opleveren. Er moeten in ons land begin 20 ste eeuw miljoenen prentkaarten verstuurd zijn. De prentkaarten kenden hun grootste bloei in de periode 1900 — 1918 (De Gouden Tijd genoemd). De belangstelling voor die kaarten is nog nooit zo groot geweest. We kregen veel positieve reacties op ons artikel ‘Gezusters Van Vlieberge brachten Oosterzele in beeld’. Ex — Oosterzelenaar Antoine Bockstaele wou meer weten over drie oude prentkaarten van Oosterzele. We gingen aan het speuren. (Reporter 17, verzameling A. Bockstaele, Danny De Lobelle).

De opkomst van de post- en zichtkaarten dateert in ons land van rond 1893. De prentkaarten losten een behoefte aan beeld op, anderen laten zien waar ze woonden, waar ze verbleven, hoe mooi hun dorp was,…Begin 1900 stortte de ene uitgeverij na de andere zich op de markt. Fotografen trokken er op uit om buurten, straten (met bewoners), monumenten,…vast te leggen. De meeste kaarten moeten op een zondag gefotografeerd zijn. De mensen waren begin 1900 enkel op zondag vrij, en trokken voor de fotograaf hun mooiste ‘zondagskleren’ aan. De zussen Van Vlieberge uit Oosterzele en edit. Latoir (Scheldewindeke) maakten als het ware een ‘kijkboek’ van Oosterzele, Scheldewindeke, Balegem, Moortsele, Landskouter, Gijzenzele. Maar ook fotografen van D. Hendrix (Antwerpen), Edit. C. Van Cortenbergh fils (Bruxelles), Achiel Baele — Everaert (Gent) zakten af naar Oosterzele   en begonnen ook prentkaarten uit te geven van de huidige   deelgemeenten van Oosterzele. Het kan niet anders, het uitgeven van postkaarten moet een lucratief handeltje geweest zijn. De eerste prentkaarten waren iets heel bijzonders en dierbaars en werden aanvankelijk bewaard. Velen gooiden ze na tijd weg. Maar anderzijds ontstond een liefhebberij om prentkaarten te verzamelen. Er was een terugval, maar vanaf de jaren 1970 begon het herstel. Voor zeldzame kaarten heeft men al ruim 35 euro en meer over (je leest het goed). Er zijn nog oude en interessante prentkaarten te koop. Eigenlijk een goede belegging. Oude kaarten kunnen dienen als bewijsmateriaal. Hoe zag die straat er 100 jaar geleden uit? Gebouwen, dorpsgezichten, molens, scholen, kerken, kloosters,…waren een dankbaar onderwerp. Prentbriefkaarten waren enorm populair, om in het moderne termen te zeggen, als e-mail, sms,…Een kaart kan je verder helpen in je zoektocht naar informatie over het verleden. Ook het geschrevene op de voor- of achterkant geeft veel informatie over gebeurtenissen, afspraken,…Velen kriebelden hun boodschap op de afbeelding aan de voorkant.
De bakkerij J. Caeckebeke — De Smet was gevestigd op de Windekekouter (op postkaart verstuurd in 1924 staat Windehouter). Links op de foto met huisnummer 12 is nu garage, was fietsenwinkel Albert Buysse die gehuwd was met Margariet Meyvaert. Rechts op de foto nr. 10, vroeger kapsalon Paula Smekens gehuwd met Lucien Buysse (fietsenmaker) en winkel van Martha Meyvaert (snoep, klompen,…). Helemaal rechts op de foto ligt nog altijd het wegeltje dat naar het vroegere voetbalveld van SC Oosterzele leidde. ERA (zie venster) was vroeger een merk van schoensmeer, ERA staat nu voor een Immokantoor.
Op 22 februari 1903 verstuurt Alberic vanuit Ath de postkaart ‘Oosterzeele — La Poste’ naar zijn ‘Chers parents’ (beste ouders) in Oosterzele. Stel je voor, in het Frans! Het Post- en Telegraafkantoor en Spaar- en Lijfrentekas was destijds gevestigd op het Dorp 20. Het was vroeger het huis van dr. Lenssens, nu bewoond door Marc Van de Putte   en Mariette De Pauw. Gebouw met vijf vensters bovenaan (zie foto) is nog goed te herkennen, er werd later een deel bijgebouwd, er zijn nu zeven vensters bovenaan. Achter het huis is het bedrijf Alu Van de Putte gevestigd (deuren en ramen). De post verhuisde later naar de Keiberg en is nu gevestigd in de Stationsstraat in Scheldewindeke.
De kaart ‘Oosterzeele Villa Myst érieuse’ werd verstuurd in 1905. Ook hier wordt de briefwisseling in de Franse taal gevoerd. Links op de foto zie je de vage contouren van het imposant herenhuis/ villa   (Windekekouter 31), waar vroeger burgemeester Louis Van Cauwenberghe en zijn gezin woonde. Het lijkt van bouwstijl op Landgoed ten Berg (Windekekouter 47, dat lange tijd een restaurant was). Waarom de villa de naam Myst érieuse kreeg is al even mysterieus, de villa waar destijds burgemeester Van Cauwenberghe woonde, is eigendom van Ghislaine Van de Putte, zus van Julien en Ghislain. Ze woont in de Verenigde Staten. Ghislaine is afkomstig van de Anker. Het huis is niet bewoond. We blijven het uitvissen waaraan de villa zijn naam te danken heeft.     Reporter 17