De quarantaineplicht die geldt na een besmetting, wordt streng opgevolgd door het stadsbestuur en de lokale politie

Wanneer er een besmetting van het coronavirus vastgesteld wordt bij een persoon, wordt hij/zij en de familieleden verplicht in quarantaine te gaan. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te houden is het belangrijk dat deze quarantaineplicht ook wordt nageleefd, om een verdere besmetting te vermijden.

 De  burgemeester is op de hoogte van welke personen in quarantaine moeten, en stuurt hen sowieso een brief om hen aan te manen de quarantaineplicht te volgen. Bij controles gaat de lokale politie ook na of de persoon in kwestie al dan niet quarantaineplicht heeft. Zo werden er tot nu toe reeds 2 processen-verbaal uitgeschreven voor het niet naleven van de opgelegde maatregelen.