Stad Zottegem heeft klacht bij het Agentschap Binnenlands bestuur aan zijn been

Sp.a niet akkoord met voordracht leden Milieu-en Klimaatraad

Recent werden in Zottegem oproepen gedaan om zich kandidaat te stellen voor de op te richten adviesraad Milieu- en Klimaatraad.

De vraag ging uit van het schepencollege van Zottegem en er kwamen uiteindelijk 15 kandidaturen uit.

“Op gemeenteraad van 1 maart 2021 werden echter slechts 7 kandidaten voorgesteld, deze kandidaten zullen het zijn en geen andere. Er werd door de stadsdiensten, in opdracht van het college van burgemeester en schepenen, dus een subjectieve preselectie gemaakt”.

“Wit-Rusland zou jaloers zijn op dergelijke praktijken” fulmineert Kurt De Loor; “Democratie is geen loos begrip voor ons en dus moet er voor alle 15 kandidaten kunnen gestemd worden op de gemeenteraad. Het is ongehoord dat kandidaten zomaar geweerd worden op basis van een schriftelijke kandidaatstelling.

“Een aantal weerhouden kandidaten heeft toevallig ook een duidelijke CD&V signatuur. Op die manier wordt de samenstelling van de Milieu- en Klimaatraad een aanfluiting van het democratisch proces. Bovendien heeft dergelijke adviesraad vooral nood aan gemotiveerde leden, dat biedt de beste garantie op een goed werkende adviesraad”.

Volgens schepen Leen Goossens is er niets aan de hand.


Haar versie verschilt van deze van de oppositie,

“In september werd een oproep gelanceerd naar burgers tot deelname aan de Milieu- en Klimaatraad. Hier bleek het enthousiasme groter dan verwacht.

In totaal hebben 15 burgers zich kandidaat gesteld om lid te worden van de Milieu- en Klimaatraad. Om antwoord te bieden aan die interesse werd een aanpassing aan de statuten voorgesteld zodat meer burgers deel kunnen uitmaken van de adviesraad. Er kwam er op die manier ruimte voor 7 ge ëngageerde burgers in de adviesraad.

Van de kandidaten die zich hebben aangeboden, werd er een selectie gemaakt op basis van de motivatiebrieven. De ontvangen motivatiebrieven werden gescreend door verschillende medewerkers van de Dienst Omgeving. De kandidaten werden vergeleken op basis van de volgende criteria: studies, werk, ervaring, kennis en motivatie. Er werd gestreefd naar een mix van zowel kandidaten met een ruime professionele kennis en ervaring in klimaat en milieu-aspecten als kandidaten die in hun priv é of vrije tijd bijzonder begaan zijn met het milieu en klimaat.

De 7 sterkste kandidaten werden geselecteerd.

De motivatie van de andere kandidaten wordt allerminst in vraag gesteld. Integendeel, het doet ons deugd om te vernemen dat er meerdere gemotiveerde Zottegemnaren zijn, die zich wensen te engageren voor milieu en klimaat in de Stad. Deze burgers worden sowieso op de reservelijst geplaatst.

Op de gemeenteraad heb ik uitgebreid toegelicht dat het ook de bedoeling is om de kandidaten die officieel geen deel uitmaken van de milieuraad wel degelijk aan boord te houden. De milieuraad kan verschillende werkgroepen oprichten, dus een mogelijkheid zou kunnen zijn dat die burgers deel uitmaken van één van deze werkgroepen. Een andere mogelijkheid is dat we op een ad hoc basis  een open Milieu-, Natuur- en Klimaatraad te organiseren waarop alle initi ële kandidaten worden uitgenodigd. De motivatiebrieven van alle kandidaten werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd samen met de schriftelijke verduidelijking op basis waarvan de selectie is gebeurd. Maar officieel kunnen er niet meer dan 7 worden voorgedragen, vandaar het voorstel dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

De andere oppositiepartijen hadden na de toelichting geen bezwaar.

sp.a blijkbaar wel. Jammer want  deze klacht gooit roet in het eten wat betreft het organiseren van een eerste vergadering. Vandaar dat we de samenstelling opnieuw zullen agenderen zodat we snel werk kunnen maken van enkele inhoudelijke thema’s”, aldus een strijdvaardige Leen Goossens

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft intussen het dossier al opgevraagd bij stad Zottegem.

Hoe het nu verder moet met de nieuwe adviesraad hangt af van het verdict dat volgt n.a.v. de klacht.