© Vastgoedfotograaf Klaas Cornelis

Wegenwerken in Velzeke

Nadat eerst in de gemeenteraadszitting op 14 december van vorig jaar hiervoor groen licht gegeven werd, heeft nu op 8 februari ll. het college van burgemeester en schepenen aan de firma DM Roadbuilding uit Geraardsbergen de opdracht toegewezen voor het uitvoeren van wegeniswerken in de Ruddershovestraat in Velzeke. In een groot deel van deze straat bestaat de wegverharding uit uitgewassen beton waarvan de grotere keien bloot zijn komen te liggen, hetgeen ook enige geluidshinder veroorzaakt voor de omwonenden. Daarom is het de bedoeling deze strook betonverharding, vanaf huisnummer 18 tot huisnummer 26, uit te breken en er een nieuw wegdek in asfalt aan te leggen. De kostprijs van deze werken werd becijferd op zo’n 64.000 euro.

Nog in Velzeke zijn er ook werken op til in de Windmolenstraat die de Provinciebaan verbindt met het achterin gelegen voetbalterrein van FC Velzeke. Een deel van deze straat heeft een betonnen wegdek maar in een resterend deel van ca. 70 meter lang (vanaf woning nr. 2-2A) bestaat de wegverharding nog uit steenslag. Dit gedeelte gaat heraangelegd worden in asfalt, met een breedte van 3 meter en aan de rechterkant (gezien vanuit de Provinciebaan) een greppel van 0,50 m breed. Een bestaande inspectieput zal in het wegprofiel ingepast worden en ter hoogte van de oversteek naar het voetbalterrein wordt een bakrooster voorzien. Deze werken zullen grotendeels door eigen stadsarbeiders uitgevoerd worden. Gelijkaardige werken zouden er ook nog voor dit jaar op het programma staan in de Kernemelkstraat.