©Sophie Richez - Lion Club Ninove heeft reeds 400 flessen verkocht voor het goede doel

Lions Club Ninove verkoopt Li(m)oncello ten voordele van sociale doelen

Begin dit jaar was er binnen Lions Club Ninove een brainstorm over mogelijke fondsenwerving activiteiten die dit voorjaar nog zouden kunnen georganiseerd worden, zonder in conflict te komen met de covid 19 maatregelen. Activiteiten waar veel mensen bijeenkomen zijn immers geen optie zoals iedereen weet.

Voorzitter Kristof De Roy: “Zonder activiteiten geen inkomsten en dus ook geen fondsen voor onze sociale doelen. Met de beperkte middelen die we nog hadden hebben we gelukkig nog enkele organisaties blij kunnen maken met de schenking van Nieuwjaars pakketten in januari. E én van de activiteiten die uit de brainstorm naar boven kwam was de verkoop van een eigen alcoholische drank. De keuze viel uiteindelijk op het maken van onze eigen Limoncello. Al gauw werd ook een toepasselijke naam voorgesteld: de enige echte Lioncello.”

Philip Muys: “De Lioncello werd in de loop van februari en maart door onze eigen vereniging geproduceerd, met name door een team van acht leden en dit volledig volgens de regels van de kunst. Het productie- en verkoopproces voldoet aan alle wettelijke vereisten. We hebben ook rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften in het kader van covid 19.”

Filip Herman: “We hebben ook op sociale media onze actie kenbaar gemaakt. Er is ook een website www.lioncello.be waar je de countdown kan volgen en je vindt er ook limoncello cocktailrecepten terug. De verkoop overtreft intussen alle verwachtingen. We hebben honderden flessen voorzien, maar de vraag blijft binnenstromen dus zullen we binnenkort nog een extra levering voorbereiden.”

Kristof De Roy: “Met de winst uit de verkoop zullen we later dit jaar alleszins zeker één mooi sociaal doel kunnen ondersteunen. Want ook zij hebben het nu moeilijk door het wegvallen van vele fondsen en donaties.”

©Sophie Richez – Lioncello is te koop voor 25 euro