Structurele aanleg van kruispunt Onkerzele- en Kampstraat start op 12 april


Onkerzele. Het lokaal bestuur van Geraardsbergen zal het kruispunt Onkerzelestraat – Kampstraat structureel laten aanleggen, niet alleen omdat de voorlopige constructie niet mooi oogt maar ook om de verkeersveiligheid ter hoogte van het kruispunt te verbeteren. De Technische dienst, politie, dienst Mobiliteit en de dienst Openbare werken gaven hun advies en het ontwerp werd ook besproken met de fietsersbond en de dorpsraad.

“Er komen wel extra aanduidingen en markeringen voor de fietsers en ook de veiligheid voor de voetgangers wordt verhoogd”, aldus Fernand Van Trimpont, schepen van Mobiliteit. De aanduidingen en infrastructuur worden aangepakt tot aan het kruispunt met de Breekpot. Het kruispunt wordt voorzien van extra groen zodat deze plaats een mooie locatie wordt, in de nabijheid van de kerk en de kapel.
Accentverlichting zal het kruispunt goed zichtbaar maken bij valavond en ’s nachts.

“We investeren op die manier in een mooie, aangename en verkeersveilige straat”, vertelt Veerle Mertens, schepen van Openbare werken. De werken starten op 12 april 2021 en zullen onder normale weersomstandigheden 25 werkdagen duren. We zorgen voor een zo snel mogelijke opvolging van de werken, zodat hinder tot een minimum beperkt blijft. “We vragen gedurende deze periode begrip van de inwoners van Onkerzele en de weggebruikers.”