Relaas van de hulpacties van onze brandweer in overstroomde gebied

Vanuit Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) – van Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm – heeft verschillende ploegen gestuurd naar het zuiden en het oosten van het land om er te helpen de wateroverlast tegen te gaan en de geleden schade te ruimen.

Communicatieverantwoordelijke van BVLAR met Lt. Jonathan Jouret licht toe

“Dat de neerslag van de voorbije dagen een werkelijke ravage heeft aangericht hoeft geen duiding meer. Vooral in de getroffen regio’s in het zuiden en het oosten van het land blijft de toestand kritiek. Nog steeds dreigen woonkernen onder te lopen door een hoge waterstand. En waar het water reeds is weggetrokken, blijven enkel slijk, verwrongen staal en ondergelopen woningen achter. Ondertussen stabiliseert de situatie zich wat betreft het crisismanagement. In de overstroomde gebieden worden de ploegen aangestuurd door verschillende commando’s, en federaal houdt het crisiscentrum van de regering een overzicht van de beschikbare middelen en noden.” (lees verder onder de foto’s)

 

“Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) bezorgde donderdag al een volledige inventaris van de beschikbare middelen. Hierna werd BVLAR gevraagd om logistieke ondersteuning te bieden. Op vrijdag werd een haakarmvoertuig met container geleverd om zandzakken te vervoeren, voornamelijk voor het verstevigen van dijken en muren in de regio van Hasselt. Tevens werd een duikteam van onze zone in stand-by geplaatst. Op zaterdag werden heel wat middelen uit onze zone uitgestuurd, voornamelijk voor het uitvoeren van pompwerkzaamheden te Tienen en Verviers. Het betreft in totaal 15 manschappen met logistieke voertuigen en pompen. Voor zondag hebben wij nogmaals 19 manschappen in gereedheid gebracht om te beantwoorden aan een eventuele vraag van het crisiscentrum. In deze tracht BVLAR de verbondenheid tussen collega’s te behouden, en werkt hierbij met gemengde teams uit verschillende brandweerposten. Iedere post van onze brandweerzone heeft tot nu toe de mogelijkheid gehad om manschappen aan te leveren. De solidariteit en het medeleven is groot met de getroffen gezinnen ter plaatse. De brandweer toont zich opnieuw van zijn sterkste kant, en helpt op korte termijn daar waar de nood het hoogst is.” (lees verder onder de foto’s)

Zonecommandant De Vijlder Peter

“Ik ben werkelijk fier dat we onze middelen en manschappen kunnen inzetten tijdens deze crisissituatie. Op korte termijn konden we rekenen op heel wat positieve reacties , in een brandweerzone die toch hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaat. Ik stel alleen maar vast dat de passie om getroffen burgers te helpen centraal staat bij elke hulpverlener. Met gebundelde krachten zijn we met alle brandweerzones samen enorm sterk en kunnen we op korte termijn een enorme capaciteit ontwikkelen aan personeel. We houden onze diensten ter beschikking van deze crisis en bewaken tegelijk dat onze lokale brandweerposten volledig operationeel blijven.” (lees verder onder de foto)