Dirk Van Kerchove, principaal van het Sint-Catharinacollege, vijftig priester


Geraardsbergen. Zeereerwaarde heer Dirk Van Kerchove, sinds maart 1984 principaal van het Sint-Catharinacollege, vierde zijn vijftigjarig priesterjubileum. Omwille van corona vond de plechtigheid plaats in alle discrete veiligheid.

Dirk Van Kerchove werd in 1946 geboren in Sint-Niklaas. Aan de KUL werd hij kandidaat in de wijsbegeerte (1967) en licentiaat in de klassieke filologie (1973). Na zijn priesterwijding (1971) werd hij leraar in het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo tot hij in maart 1984 principaal werd in het Sint-Catharinacollege dat onder zijn bestuur een gewelde expansie kende. De Bartholomeusparochie kon en kan steeds rekenen op zijn medewerking aan de kerkdiensten.

Tijdens zijn principalaat nam hij, als Italofiel, regelmatig deel aan de Romebedevaarten waar de deelnemers konden genieten van zijn grote en groeiende kennis van Italië, inzonderheid van de Heilige Stad waar de pelgrims in audiëntie door de Paus werden ontvangen. Zijn grote waardering voor de Paus en de Heilige stad resulteerde in zijn grote inzet voor het werk “Pro Petri Sede” dat, ten dienst van de Paus, instaat voor nieuws over de Kerk, de Paus en het Vaticaan. In het driemaandelijks tijdschrift publiceert hij regelmatig goed gedocumenteerde bijdragen en als algemeen aalmoezenier staat hij in voor de Romebedevaarten.

Na zijn pensionering bleef de principaal wonen in de Oudenbergstad en elke zondag draagt hij mis op in de Sint-Catharinakerk waarin hij archeologische opgravingen liet uitvoeren, waar hij het orgel restaureerde en waar hij in belangrijke mate instond voor het onderhoud van de neogotische schilderwerken in het pand van het vroegere Miniemenklooster.

Wie er aandacht voor heeft zal vaststellen dat de spelling van “Sint-Catharinacollege” in de loop der jaren sterk van elkaar verschillende spellingen heeft gekend.

Albert Schrever