Bos Lange Broucke blijft herinnering voor geboorte van kinderen

Bijkomende bomen aangeplant voor kinderen geboren vanaf 2013 tot en met 2010

Op zaterdag 20 november kwamen in Scheurbroek veel gezinnen met hun kids opgedaagd om deel te nemen aan de plantactie in het bos ‘Lange Broucke’. Er werden ongeveer 2250 bijkomende bomen aangeplant voor de kinderen die geboren zijn vanaf 2013 tot en met 2020. Een geboorte blijft een unieke gebeurtenis, de gemeente Oosterzele wil dit graag vieren met het planten van een ‘geboorteboom’. Voor ruim 800 kinderen werd een geboorteboom aangeplant. En of de ouders fier zijn op hun oogappels. Een mooi initiatief van de gemeente Oosterzele die in Bos+ en DKV loyale partners vond. Medewerkers van DKV gaan in december 2021 de aanplant finaliseren.
Een stukje geschiedenis. Oosterzele ging in 2005 op zoek naar gronden voor bosuitbreiding, de eerste stappen werden toen gezet door aan te sluiten bij het project ‘Realiseren en inrichten van een speelbos op gemeentelijk niveau’. In 2009 werden op Scheurbroek (gronden O.B.B.C.) twee percelen aangekocht met een oppervlakte van 30.200 vierkante meter. In 2010 werden de eerste boompjes aangeplant in het geboortebos Lange Broucke, Scheurbroeck. Een geboortebos in Oosterzele, een prima idee van Rita De Loore en Filip Vermeiren. Ze zagen elf jaar geleden hun ambitieus project werkelijkheid worden. Er werden sinds 2010 al diverse plantacties georganiseerd. ‘De geboorte van een kind, is een moment om nooit te vergeten. Graag willen we dit gevoel vereeuwigen met de aanplant van een geboorteboom’, klonk het destijds bij de bedenkers Rita De Loore en Filip Vermeiren, die geruggensteund werden door het gemeentebestuur. In 2013 vond een aanplant plaats samen met de gemeentelijke scholen en de ouders. In 2018 werden nog drie aansluitende percelen verworven met een oppervlakte van 26.830 vierkante meter. Oosterzele wordt gestaag bosrijker. In 2022 hoopt men te kunnen starten met de verdere inrichting van het bos met het doel een aantrekkelijk speelbos te creëren met diverse spelelementen, als daar zijn: klim- en klauterelementen, wilgentunnel, blote voeten-pad,…’Lange Broucke’ wordt een avontuurlijke speelplek voor kinderen en een wandelbos voor het hele gezin.
Groene long
Het speel- en geboortebos Lange Broucke creëert een groene long in de fusiegemeente. Er werden in het bos Lange Broucke (dit is de aloude benaming van de site) al duizenden bomen aangeplant (eiken, beuken, elzen, essen, bos-kers,…). Honderden kinderen kregen al een eigen boom. Op elke plantactie kwamen veel Oosterzeelse ouders opdagen om voor hun oogappel een geboorteboom te planten. De ouders kregen op die manier een ideaal geboortegeschenk voor hun kinderen. Het geboortebos, een meerwaarde voor de gemeente. En milieuvriendelijk bovendien. Het geboortebos Lange Broucke moet finaal een volwaardig speelbos opleveren. De Oosterzeelse jeugd verdient een gezonde en goede toekomst. Bossen zijn interessante plekken om te spelen. Ze leveren gezonde lucht en brengen een stuk gezondheid in de gemeente. Bomen staan bij uitstek symbool voor groeien en ‘groeien’ hoort bij de geboorte van kinderen. De bedoeling is dat de kinderen plezier gaan beleven. Laat ze ravotten en spelen, energie opdoen en zich uitleven.
Na het aanplanten van de geboortebomen mocht er met recht en reden geklonken worden op de geslaagde boomplantactie.  (mvdv, foto’s ddl).