©N-Va Ninove - Sam De Duffeleer

N-VA Ninove is bezorgd over de huidige situatie en de hinder die de wegomleggingen met zich meebrengen tijdens de heraanleg van de Brakelsesteenweg (N8)

"De omwonenden langs de verkeersomleiding richting Ninove (JB van Langenhaeckestraat, Paardeveldstraat, Eichemstraat, Preekherenstraat, Perrestraat en Aardeweg) hebben verschillende klachten. Mogelijke oplossingen en voorstellen die naar het stadsbestuur werden verstuurd bleven jammer genoeg dode letter. "

Sam De Duffeleer (bestuurslid N-VA) woont in de Perrestraat en heeft samen met de buurt enigszins wel begrip voor de hinder. “Maar waar de meeste mensen langs de omleiding het moeilijk mee hebben is het feit dat het stadsbestuur doofstom blijft voor de bezorgdheden van ons.  Verschillende omwonenden hebben hun klachten overgemaakt aan het stadsbestuur. Ik heb nadrukkelijk de problematiek geschetst voor de Perrestraat en mogelijke oplossingen naar voor geschoven.

Het antwoord van het stadsbestuur was vrij algemeen en is na drie weken teleurstellend gebleken. Er is nog geen verbetering zichtbaar en de buurt hekelt het gebrek aan communicatie van de stad. Ook al zijn het wegenwerken op een gewestweg, de omleidingswegen liggen allemaal in de gemeente Ninove en dus kunnen de inwoners nog beter ingelicht worden door de dienst Mobiliteit van Ninove.

De  grootste problemen ondervindt men met het zwaar vervoer. Nochtans is, volgens de website van Wegen & Verkeer, enkel plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton toegelaten op het traject richting Ninove. Toch blijven heel wat vrachtwagenchauffeurs dit negeren en bewoners maken zich dan ook terecht zorgen over de trillingen door het zwaar vrachtverkeer. Dit veroorzaakt niet alleen schade aan de gemeentewegen, maar zorgt op termijn ook voor scheuren aan de huizen.

Een bijkomend probleem is de overdreven snelheid. Tijdens de spits is er doorgaans stapvoets verkeer waardoor de hinder meevalt. Maar buiten de spits durven sommige automobilisten flink optrekken en dat zorgt natuurlijk voor onveilige toestanden en lawaaihinder.

Karolien de Roose (N-VA Ninove) heeft op de laatste gemeenteraad alvast snelle en kleine ingrepen voorgesteld langs het omleidingstraject. Het aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van kinderopvang De Lindekindjes bijvoorbeeld. Ook het vrijmaken van de voetpaden voor rolstoelgebruikers of kinderwagens, door het verplaatsen van de parkeerverbodsborden, zijn zaken die vrij snel kunnen gebeuren. Voorts vraagt N-VA Ninove een verhoogd toezicht op het zwaar vrachtverkeer en de snelheid.” aldus Sam