Nieuw parkeerverbod nabij school in Bevegem

Vooral op schooldagen wordt vlakbij het O.-L.-Vrouwcollege in Bevegem aan het kruispunt Ooststraat – Sabina van Beierenlaan regelmatig geparkeerd ter hoogte van huisnummer 46, tussen de voetgangersoversteekplaats en het fietsstraatlogo dat op de rijweg geschilderd is (zie respectievelijk rechts en links op de foto).

Vastgesteld wordt dat daardoor het indraaien naar de Sabina van Beierenlaan bemoeilijkt wordt en dat deze situatie voor conflicten zorgt bij tegenliggend verkeer. Daarom heeft de gemeenteraad, op advies van de lokale politie, beslist om op die plaats een parkeerverbod in te voeren. Om dit te signaleren, zullen tussen het zebrapad en het logo dat de Ooststraat als fietsstraat aankondigt, op de boordstenen gele onderbroken markeringen aangebracht worden (simulatie op foto).