Het gebouw in 2019, toen Lidl er nog in huisde

Oud-Lidlwarenhuis wordt Zottegemse stadsbibliotheek

In het vooruitzicht van de geplande renovatiewerken aan het Kasteel van Egmont moest het Zottegemse stadsbestuur op zoek naar een ander onderdak voor de stadsbibliotheek. Een nieuwe locatie is nu gevonden aan de Buke nr. 44, waar de bib tijdelijk zal ondergebracht worden in het gebouw dat tot zowat een jaar geleden dienst deed als vestiging van de warenhuisketen Lidl. De stad sloot hiervoor met de eigenaar een overeenkomst af voor twee jaar, zijnde de voorziene duur van de renovatiewerken, tegen een huurprijs van 7.000 euro per maand.

Ook voor een aantal activiteiten van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans die eveneens plaatsvinden in het Kasteel van Egmont, moest naar een andere locatie uitgekeken worden. Deze lessen (+ examenproeven) zullen tijdens de werkzaamheden aan het Kasteel van Egmont doorgaan in het Lokaal Dienstencentrum Egmont op de OCMW-site. De uitvoering van die herstellings- en renovatiewerken aan het Kasteel van Egmont is toegewezen aan de nv Monument Vandekerckhove (met hoofdzetel in Ingelmunster).