Onhandelbare OCMW-cliënt zorgt voor grote problemen.

‘We namen al verschillende keren contact op met het OCMW, maar we kregen geen reactie.’


Grimminge. In de residentie Alegria verblijft sinds een maand D.T. Hij werd door het OCMW doorverwezen en huurt er een studio. ‘Hij gedraagt zich heel agressief en bedreigt medewerkers. Gisterenmorgen moest de politie voor de zoveelste keer tussenkomen omdat hij vrouwen lastigviel en bedreigde’, laat Eddy Premereur weten. ‘De man is onhandelbaar en betekent een gevaar voor zijn omgeving.’ De politie kwam al verschillende keren over de vloer. Zonder resultaat. ‘Intussen laat het OCMW niets meer van zich horen.’ In een aangetekend schrijven aan de burgemeester en de voorzitter van het OCMW laat Eddy Premereur weten dat dat het zo niet verder kan… David Larmuseau (CD&V) – schepen van Sociale Zaken – reageert.

‘Sinds 22 januari verblijft D.T. in residentie Alegria. Hij werd door het OCMW doorverwezen. Hij is gedomicilieerd op het OCMW in de Kattestraat 27’, laat Eddy Premereur weten. De man zorgt voor heel wat overlast. ‘Hij gedraagt zich heel agressief en bedreigt medewerkers. Eergisterenmorgen moest de politie voor de zoveelste keer tussenkomen omdat hij vrouwen lastigviel en bedreigde. ’s Nachts doolt hij in de gangen rond, maakt heel veel lawaai en tracht zich een toegang te verschaffen tot studio’s van bewoners en andere lokalen. Wanneer hij niet binnen kan, slaat hij woedend op de deur’, getuigt Eddy Premereur. ‘Hij is een gevaar voor de medewerkers en andere bewoners. De man heeft een beladen verleden.’

‘Hij doet zowat overal zijn behoefte.’
De OCMW-cliënt heeft heel veel zorg nodig. ‘Hij werd al verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen, maar de dag nadien staat hij weer voor onze deur’, getuigt Eddy Premereur. ‘Omwille van zijn onhandelbaarheid kunnen dokters en verpleegster hem niet behandelen.’

‘Hij gedraagt zich heel agressief en bedreigt medewerkers. Eergisterenmorgen moest de politie voor de zoveelste keer tussenkomen omdat hij vrouwen lastigviel en bedreigde. ’s Nachts doolt hij in de gangen rond, maakt heel veel lawaai en tracht zich een toegang te verschaffen tot studio’s van bewoners en andere lokalen. Wanneer hij niet binnen kan, slaat hij woedend op de deur.’

D.T. richt ook heel wat schade aan en is niet in staat om zich hygiënisch te verzorgen. ‘De man doet zowat overal zijn behoefte. In de zetel, in zijn bed, op de vloer in zijn studio, in de gangen vind je sporen van hem. Zijn studio is een stort. Alle meubels zijn besmeurd en moeten naar het containerpark worden gebracht.’ Volgens Premereur zou het OCMW instaan voor het onderhoud van de studio, ‘wat nooit gebeurd is’. Intussen loopt de schade volgens Eddy Premereur in de duizenden euro. ‘Wie gaat de schade betalen? Er werd immers geen waarborg betaald’, laat Eddy Premereur weten.

Eddy Premereur nam al verschillende keren contact op met het OCMW om duidelijk te maken dat ze een bewoner met dergelijk zorgprofiel niet kunnen of mogen behandelen en om naar een oplossing te zoeken. ‘Zonder resultaat’, laat Premereur weten. ‘Sterker zelfs! Na de zoveelste tussenkomst van de politie kregen we plots de wijkagent over de vloer om D.T. in residentie Alegria te domiciliëren. Ze willen zo snel mogelijk van hem af’, schrijft Premereur in een mail aan de burgemeester en de voorzitter van het OCMW.

Het OCMW reageert niet…
In een aangetekend schrijven aan de burgemeester en de voorzitter van het OCMW beklaagt Eddy Premereur zich over de situatie. Hij wijst erop dat de man bijzonder lawaaierig, onhandelbaar en niet zelfredzaam is. ‘Hij kan niet langer in residentie Alegria verblijven. De huurder is onvoldoende autonoom om zelfstandig te wonen.’ Volgens Premereur heeft hij permanent toezicht of assistentie nodig. ‘De man is met verschillende voorwaarden van het huurcontract niet in orde en moet eigenlijk onmiddellijk worden verwijderd’, laat hij nog weten. ‘We namen al verschillende keren contact op met het OCMW, maar we krijgen geen reactie’, geeft Premereur nog mee.

‘De residentie Alegria is niet voorzien en mag dergelijke hulpbehoevende mensen niet opvangen. Bovendien weigert hij elke hulp van de verpleegster en wil de dokter niet meer ter plaatse komen voor verzorging.’

Op donderdag 3 februari viel de gerechtelijke politie bij cohousing Alegria in Grimminge binnen. Alle bewoners die onvoldoende zelfredzaam waren, werden naar andere residenties overgebracht. Waarom werd D.T. niet meegenomen? ‘De man zou via het hazenpad hebben gekozen en zou later zijn teruggekeerd’, laat een medewerker weten.

‘De residentie Alegria is niet voorzien en mag dergelijke hulpbehoevende mensen niet opvangen. Bovendien weigert hij elke hulp van de verpleegster en wil de dokter niet meer ter plaatse komen voor verzorging’, besluit Eddy Premereur zijn aangetekend schrijven. Eddy Premereur hoopt dat het OCMW zijn verantwoordelijkheid neemt en bereid is om naar een oplossing te zoeken, ‘want hier kan hij niet langer verblijven’.

David Larmuseau reageert
We legden David Larmuseau, schepen van Sociale Zaken, de schrijnende situatie voor en vroegen een reactie: ‘Wij zijn gevat door de vraag van gemeenteraadsleden om dinsdag toelichting te geven met de betrokken administraties. Het is niet opportuun om op voorhand politieke verklaringen te brengen in de pers en hierop reeds te reageren uit respect ook naar de raadsleden. Onderstaande zal zeker in de juiste context worden geduid door de administratieve diensten. Onderstaande vraag gaat over een individueel geval waarvoor de betrokken instelling zelf dringend aan een oplossing moet werken.’

Julien Borremans